poniedziałek, 15 września 2014

Inteligentny dom energooszczędny

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZEDNE i przyjazne środowisku jest przyszłością rynku nieruchomości przede wszystkim dlatego, że od końca 2020 roku zmienią się w tej kwestii wymogi Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi będą mogły powstawać jedynie domy pasywne, których głównym atutem jest minimalne zużywanie energii i w efekcie ochrona zarówno kieszeni inwestora, jak i środowiska. Ministerstwo Ochrony Środowiska prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem "Dom, który dla mnie oszczędza".

Koncepcja inteligentnego domu jak najbardziej wpisuje się w filozofię domów energooszczędnych i pasywnych. Dom inteligentny to dom energooszczędny, ekologiczny, który pomaga racjonalnie i oszczędnie gospodarować energią bez utraty komfortu użytkowników.

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem

Najwięcej energii dom zużywa zwykle na ogrzewanie, a OPŁATY ZA OGRZEWANIE to najpoważniejszy koszt związany z eksploatacją domu - w dużych domach nawet kilka tysięcy zł miesięcznie. Nie da się tego zupełnie uniknąć, ale można ten koszt znacznie zmniejszyć. Przy budowie nowych domów stosuje się energooszczędne technologie, a w domach już wybudowanych ociepla się ściany i stropy oraz wymienia okna na bardziej izolacyjne. Ale to nie wszystko. Dom energooszczędny, czy też dom ekologiczny, powinien również optymalnie gospodarować energią.

Poprzez inteligentne sterowanie ogrzewaniem można obniżyć średnią temperaturę w domu nawet o kilka stopni i to bez utraty komfortu. Ponieważ z doświadczenia i wyliczeń wynika, że obniżenie ŚREDNIEJ temperatury o 1°C to oszczędność energii około 6%, to obniżając średnią temperaturę - w zależności od trybu życia - o 3-7°C uzyskuje się oszczędności - rzędu 20%-40%! Największe oszczędności uzyskuje się w biurach, hotelach, a także dużych domach jednorodzinnych. Jak to się robi? Otóż inteligentny system sterowania domem tak steruje instalacją grzewczą, aby optymalnie używać ciepła i go NIE MARNOWAĆ. Wykorzystuje się podział na strefy grzewcze, automatyczne zarządzanie czasowe, indywidualne regulatory temperatury, czujki obecności i czujniki otwarcia okien, a w razie potrzeby - stosuje się zdalne sterowanie ogrzewaniem. Koszt takiej automatyzacji jest jednorazowy i zwróci się po kilku latach, a pozytywne skutki finansowe będziecie odczuwać dożywotnio.

Inteligentne sterowanie oświetleniem

Z kolei Inteligentne sterowanie oświetleniem pozwala zaoszczędzić wiele kW poprzez automatyzację wyłączania światła, regulację jasności oświetlenia sztucznego w zależności od natężenia oświetlenia słonecznego oraz sceny świetlne dopasowane do okoliczności. I znów koszt takiej automatyzacji jest jednorazowy i zwróci się po kilku latach, a pozytywne skutki finansowe oraz udogodnienia wynikające z automatyzacji będziecie odczuwać dożywotnio.

Oświetlenie LED

Innym sposobem znaczącego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej jest wymiana tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED. Jest to oszczędność energii elektrycznej rzędu kilkudziesięciu %, np. żarówka ‎LED‬ o mocy 18W z powodzeniem zastąpi tradycyjną żarówkę o mocy 100W. Sama czynność wymiany jest prosta i bezkosztowa, a wyższy koszt lamp zostanie zrekompensowany przez ich dłuższą żywotność. Mniejsze zużycie energii to już CZYSTY ZYSK (i ekologia!). Dodatkową oszczędność energii można uzyskać poprzez implementację funkcji ściemniania oświetlenia (przecież nie zawsze potrzebujemy pełnego oświetlenia i tych przykładowych 100W mocy!), ale do tego niezbędne są ściemniacze LED (ewentualnie LED RGB). Polecamy ściemniacze smartLEDs z algorytmem ściemniania dopasowanym do fizjologii oka.

Ci, którzy zdecydują się na oświetlenie LED (lub LED RGB) wielopunktowe lub taśmy LED (lub LED RGB), oprócz oszczędności energii, uzyskają dodatkową KORZYŚĆ w postaci niesamowitych właściwości dekoracyjnych tego oświetlenia i tu także polecamy profesjonalne inteligentne sterowniki LED smartLEDs, przy pomocy których otrzymacie możliwość sterowania jasnością i kolorem, animację oświetlenia, płynną zmianę kolorów RGB, automatyzację włączania i wyłączania i wiele innych funkcjonalności. Wszystkie ściemniacze LED i sterowniki LED smartLEDs mogą współpracować z instalacją elektryczną inteligentną lub tradycyjną.

Świadome oszczedności

Źródłem oszczędności w inteligentnym domu mogą też być ŚWIADOME OSZCZĘDNOŚCI. Inteligentny budynek nie tylko optymalizuje zużycie mediów, ale również może nauczyć jego użytkowników w jaki sposób i na czym warto oszczędzać. Jedną z funkcji inteligentnego systemu sterowania domem jest bowiem zapisywanie i analiza wielkości zużywanej energii. Inteligentna instalacja na bieżąco pobiera informacje z liczników energii, wody i gazu. Całoroczne przebiegi zużycia energii mogą być dokumentowane, a następnie porównywane, umożliwiając znajdywanie potencjalnych oszczędności. Dane te mogą być przejrzyście przedstawione w formie wykresów. Analizując zebrane dane dowiecie się, w jaki sposób można uniknąć wielu niepotrzebnych wydatków oraz pozyskacie wiedzę na temat, co tak naprawdę zużywa dużo energii, a tym samym „zjada” dużo pieniędzy. Wiele oszczędności można uzyskać po prostu zmieniając swoje przyzwyczajenia. Dane zebrane przez inteligentny system sterowania pozwolą Wam na podjęcie najlepszych pod względem ekonomicznym decyzji i ŚWIADOME OSZCZĘDNOŚCI.

Więcej https://apacheta.pl/inteligentny-dom/

piątek, 6 czerwca 2014

Sterowanie RGB LED - podstawy

RGB jako jeden z modeli przestrzeni barw

Według definicji Wikipedii przestrzeń barw to

widma fal elektromagnetycznych z zakresu od 380 do 780 nm (tj. światło widzialne), których matematyczne modele są przedstawiane w trójwymiarowej przestrzeni barw. Dzięki tym modelom barwę można opisać nie tylko przez podanie jej widma, ale przez modele w różnym stopniu zbliżone do ludzkiej percepcji barwy, związanej z fizjologią oka ludzkiego, a szczególnie z występowaniem w siatkówce trzech rodzajów czopków. Najważniejsze przestrzenie barw ujęto w normach międzynarodowych.

Jednym z modeli przestrzeni barw jest model RGB, odzwierciedlający widmo fal elektromagnetycznych z zakresu światła widzialnego (od 380 do 780 nm). Nie obejmuje on podczerwieni oraz ultrafioletu. Model RGB wynika z właściwości ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. Nazwa modelu wywodzi się właśnie od pierwszych liter angielskich nazw barw: R – Red – czerwony, G – Green – zielony oraz B – Blue – niebieski. W podstawowej wersji systemu RGB każda z trzech składowych R, G, i B przyjmuje wartość z zakresu 0-255 i opisana jest przy pomocy 2-ch cyfr heksadecymalnych (w informatyce - 8 bitów), co łącznie daje 6 cyfr heksadecymalnych (24 bity) na kolor wynikowy. W rzadszych przypadkach stosuje się model, w którym przypada po 12 lub nawet 16 bitów na każdą ze składowych, co daje dużo większą dokładność.


Koło barw RGB

Graficzny model poglądowy, służący do objaśniania zasad mieszania się i powstawania barw, ma postać koła barw. Wokół jego środka zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara wrysowano widmo ciągłe światła białego w ten sposób, że barwa fioletowa (najkrótsze promieniowanie widzialne) płynnie przechodzi w barwę czerwoną (najdłuższe promieniowanie widzialne), a więc widmo zostaje połączone w zamknięty cykl zmian barw. Barwy znajdujące się po przeciwnych stronach środka koła nazywane są barwami dopełniającymi. Takie barwy nałożone na siebie w syntezie addytywnej dają barwę białą, a w syntezie subtraktywnej - barwę czarną, natomiast zmieszane dają neutralną szarość.


Uzyskiwanie koloru wynikowego poprzez addytywne mieszanie barw RGB

Wykorzystuje się tu zjawisko syntezy addytywnej, czyli mieszania barw poprzez sumowanie wiązek światła widzialnego różnych długości. Synteza addytywna trzech barw przeciwstawnych z koła barw daje światło o barwie białej (teoretycznie, pod warunkiem precyzyjnej przeciwstawności barw i równego natężenia wszystkich strumieni).


System RGB w dużej mierze bazuje na niedoskonałości ludzkiego oka, pozwalając dzięki mieszaniu różnych wartości poszczególnych składowych kolorów na uzyskanie wrażenia wyświetlania innej barwy niż podstawowe składowe. Z połączenia barw RGB w dowolnych kombinacjach ilościowych można otrzymać szeroki zakres barw pochodnych, np. z połączenia barwy zielonej i czerwonej powstaje barwa żółta.
Zastosowanie modelu RGB w urządzeniach

Model RGB pierwotnie był używany do generowania barw przez analogowe urządzenia projekcyjne, natomiast obecnie wykorzystywany jest szeroko przez urządzenia cyfrowe. Jest wykorzystywany w urządzeniach wyświetlających obraz (np. telewizory, monitory komputerowe) oraz urządzeniach analizujących obraz (np. aparaty cyfrowe, skanery).

Przy wartości składowego koloru równej 0 urządzenie nie emituje tego koloru, a przy wartości składowego koloru równej 255 kolor składowy świeci z maksymalną jasnością. Z wymieszania trzech kolorów składowych o różnych wartościach liczbowych uzyskujemy poszczególne kolory wynikowe. Przykładowo, wymieszanie kolorów o wartościach R:255, G:255 i B:0 daje kolor żółty a kolory o wartościach R:255, G:0 i B:255 daje kolor fioletowy. Wymieszanie wszystkich składowych o maksymalnej wartości równej 255 daje kolor biały.

Model RGB jest modelem teoretycznym, a jego odwzorowanie zależy od urządzenia (ang. device dependent), co oznacza, że w każdym urządzeniu każda ze składowych RGB może posiadać nieco inną charakterystykę widmową, a co za tym idzie, każde z urządzeń może posiadać własny zakres barw możliwych do uzyskania.

Oświetlenie LED RGB

Model RGB wykorzystuje się także przy produkcji kolorowego oświetlenia LED RGB. Dioda LED (ang. light-emitting diode) to dioda elektroluminescencyjna (dioda świecąca), zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu.


Dioda LED RGB jest zbudowana z trzech chipów (w jednej obudowie) o kolorach: czerwony, zielony oraz niebieski, gdzie każdy jest osobno zasilany.

Z połączenia w tej samej proporcji wszystkich trzech kolorów składowych uzyskamy kolor biały. Natomiast barwy pośrednie są już efektem odpowiednio zróżnicowanego dozowania mocy na poszczególne 3 chipy.

Istnieje wiele odmian diod RGB LED, a podstawowe to:

 • RGB LED – dioda mająca struktury do generowania trzech podstawowych barw (czerwony, zielony, niebieski)
 • RGBA LED – rozszerzenie struktury RGB o dodatkową diodę o kolorze bursztynowym (ang. Amber)
 • RGBW LED – rozszerzenie struktury RGB o dodatkową diodę o kolorze białym (ang. White).

Przebojem ostatnich lat są diody OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode), czyli organiczne diody elektroluminescencyjne. Dioda OLED to dioda elektroluminescencyjna (LED) wytwarzana ze związków organicznych, gdzie warstwa organiczna składa się z pikseli-diod w trzech kolorach (lub czterech – dodatkowy biały).

Sterowanie jasnością i kolorem w modelu RGB

Jasność (ang. brightness) to całkowita ilość światła, jaką dane źródło światła wydaje się emitować lub dana powierzchnia wydaje się odbijać. Jasność jest odpowiednikiem luminancji (natężenia światła, padającego w danym kierunku). W przestrzeni RGB jasność może być zdefiniowana jako średnia arytmetyczna μ współrzędnych R, G i B.

Zmianę jasności świecenia diod RGB (bez zmiany koloru) uzyskuje się poprzez proporcjonalną i równoległą zmianę każdej z wartości składowych RGB. Ze względu na przyjętą dokładność odwzorowania (tylko 256 wartości na kolor składowy) wraz ze ściemnianiem mogą występować niewielkie różnice w odcieniu. Nie są to jednak różnice na tyle duże, aby stanowiło to problem. Zazwyczaj przeciętny obserwator nie jest w stanie zobaczyć różnicy w odcieniach danego koloru przy zmieniającej się jasności.

Zmianę koloru wynikowego (bez zmiany jasności) w modelu RGB uzyskuje się poprzez zmianę składowych R, G i B w taki sposób, aby suma tych współrzędnych pozostała stała.

Jeżeli przy zmianie współrzędnych R, G i B nie zachowamy żadnego z powyższych warunków, to uzyskamy jednoczesną zmianę koloru i jasności koloru wynikowego.

Sterowniki oświetlenia RGB LED

Sterowanie oświetleniem RGB LED polega na sterowaniu kolorem i jasnością i sprowadza się do odpowiedniej (zgodne z powyżej opisanymi regułami) zmiany wartości poszczególnych kolorów składowych. Sterowanie wartością poszczególnych kolorów polega z kolei na zmianie podawanego napięcia średniego na poszczególne chipy składowe diod (są osobno zasilane). Bez wdawania się w szczegóły można powiedzieć, że wykorzystuje się tu metodę PWM (ang. pulse-width modulation), czyli modulację szerokości impulsu. Sterowanie szerokością impulsu to jedno z zadań sterownika.

W podstawowej wersji rolę sterownika RGB LED mogą pełnić trzy zwykłe ściemniacze LED lub sterownikiem RGB może być po prostu trójkanałowy ściemniacz LED.

O wiele lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie jednego sterownika RGB LED, najlepiej dedykowanego do konkretnego zastosowania. Sterowniki RGB mają o wiele większe możliwości kontroli systemu RGB niż trzy odrębne (nawet zaawansowane) ściemniacze. Korzyści z zastosowanie sterownika RGB do są następujące:

 • dynamiczna zmiana kolorów
 • pamięć ustawień
 • programowanie własnych efektów
 • łatwiejsza instalacja
 • zdalne sterowanie kolorem
 • tworzenie animacji
 • sterowanie z komputera

Inteligentny sterownik LED RGB płynnej zmiany kolorów - WRGB smartLEDs


Więcej o sterowaniu oświetleniem RGB LED w jednym następnych postów na przykładzie sterownika płynnej zmiany kolorów RGB LED...

poniedziałek, 26 maja 2014

Inteligentny Dom - Jak zabezpieczyć dom na czas urlopu?

Bezpieczeństwo jako jeden z priorytetów dla Inteligentnego Domu

Nikt z nas nie chce opuszczać swojego domu z poczuciem niepewności i z myślą: co zastanę po swoim powrocie? Myśląc o zabezpieczeniu domu (także biura, restauracji, hotelu), a także przebywających tam osób, standardem stało się instalowanie systemu alarmowego, zwykle ze strefową ochroną osób i mienia. System alarmowy, poprzez swoje działanie pilnujące, odstraszające i alarmujące, stanowi poważne zabezpieczenie przed włamaniem, rabunkiem, pożarem, gazem, czadem itp. Instaluje się także systemy kamer wizyjnych, monitoring, systemy dostępu itp.

Jednakże współczesne technologie dają o wiele większe możliwości zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli bezpieczeństwo osób, a także mienia jest jednym z priorytetów, to nowobudowany dom zwykle wyposaża się w inteligentne instalacje i dokonuje integracji wyżej wymienionych instalacji z systemem Inteligentnego Domu, uzyskując w ten sposób zupełnie nową funkcjonalność.

Zdalne sterowanie domem podczas nieobecności

smartfon
Dzięki nowoczesnym technologiom pozostawienie Inteligentnego Domu domu w czasie urlopu na kilka dni, a nawet tygodni, nie jest już problemem. Inteligentny Dom w sposób szczególny może dbać o bezpieczeństwo podczas naszej dłuższej nieobecności.

Współczesne rozwiązania Inteligentnego Domu dają pełną możliwość wizualizacji i sterowania domem przez internet. Oprogramowanie wizualizacyjne dostępne w systemach Inteligentnego Domu pozwala na kontrolowany dostęp do systemu Inteligentnego Domu praktycznie z dowolnego miejsca na świecie, za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci internetowej.

Do wizualizacji i zdalnego sterowania domem można wykorzystać zarówno komputer, jak i smartfon, czy tablet. Nowoczesne telefony komórkowe zapewniają dostęp do internetu, a więc także pełne wykorzystanie oprogramowania wizualizacyjnego.

Dzięki funkcji zdalnego sterowania domem, czyli zarządzania domem przez internet, można otrzymywać bardzo precyzyjne informacje o tym, co się dzieje w domu. Po zalogowaniu się do swojego indywidualnego konta, właściciele na bieżąco mogą monitorować większość urządzeń znajdujących się w domu, nawet jeżeli aktualnie przebywają kilkaset kilometrów dalej. 

Mogą zobaczyć stan poszczególnych elementów i podsystemów swojego domu. Mogą otrzymywać precyzyjne, podawane w czasie rzeczywistym komunikaty o tym, co się dzieje w domu. Mają np. możliwość sprawdzenia aktualnego położenia, w jakim znajdują się rolety, bramy, czy inne osłony. Mogą także mieć podgląd z kamer domowego systemu monitoringu. 

W razie włamania, czy uruchomienia na przykład alarmu pożarowego, system połączony z kamerą od razu o tym powiadamia, a na smartfon przesyła zdjęcie. Interwencja inteligentnego systemu sterowania nie ogranicza się tylko do powiadomieni właściciela, czy firmy ochroniarskiej, ale może polegać również na wykonaniu zaplanowanych wcześniej czynności, takich jak wyłączenie dopływu prądu do instalacji prądowej i gazowej, wyłączenie wszystkich świateł w domu i wokół domu, czy otwarcie bramy wjazdowej.

Dzięki funkcji zdalnego sterowania domem, można również sterować klimatyzacją i ogrzewaniem, opuścić rolety antywłamaniowe, włączyć zraszacze w ogrodzie, czy światło w salonie. Integracja systemów umożliwia też odcięcie dopływu wody po wykryciu zalania, odcięcie dopływu gazu po wykryciu ulatniania się gazu, intensyfikację wentylacji budynku po wykryciu czadu lub zbyt dużego stężenia dwutlenku węgla. Za pomocą zaledwie jednego przycisku na panelu sterowania, możliwe jest odcięcie prądu w niektórych pomieszczeniach, czy gniazdkach. Nie będzie już problemu z niewyłączonym żelazkiem. Istnieje też możliwość przekierowania wywołań systemu domofonowego na telefon właściciela. Możemy wtedy porozmawiać z osobą dzwoniącą do domofonu, a rozmówca nawet nie będzie wiedział, że nikogo nie ma w domu. 

Zdalne sterowanie domem to funkcja bardzo przydatna zwłaszcza w okresie urlopu, gdy na dłużej zostawiamy dom bez osobistej opieki.


Symulacja obecności w nowoczesnym wykonaniu

Wiele włamań zdarza się podczas nieobecności urlopowej. Czasem złodzieje wieczorami obserwują jakiś dom, aby zorientować się, czy domownicy wyjechali na dłużej. Nie zaryzykują wtargnięcia, jeśli w różnych pomieszczeniach będą zapalały się światła. Skąd mają wiedzieć, że włączasz światło przez swoją komórkę podczas wypoczynku w Hiszpanii? Kiedyś zostawiano włączone światła w pomieszczeniach, by wszystkim dookoła wydawało się, że jesteśmy w domu. Teraz można wyręczyć się automatyką. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo w trakcie dłuższej nieobecności, czy nawet zwykłego wieczornego wyjścia do znajomych i zniechęcić potencjalnych nieproszonych gości, urządzenia wchodzące w skład systemu Inteligentnego Domu mogą symulować obecność domowników, używając w tym celu m.in. świateł i rolet.

Zaprogramowane czasowo urządzenia pozwalają symulować obecność w domu, podczas gdy nikogo w nim nie ma. Przed wyjazdem na urlop można ustawić tygodniowy schemat, w którym światło w kuchni będzie się zapalać o 6:30, po czym po godzinie się wyłączy i zaświeci ponownie o 19:00, tym razem na 4 godziny, a światło w salonie będzie się świeciło tylko w określonych, każdego dnia innych godzinach. Można też różnorodnie zaprogramować godzinę odsłaniania i zamykania rolet, czy też innych osłon w zależności od dnia tygodnia, pogody, czy też innych czynników. Jest też możliwość zapamiętania wybranych zdarzeń (np. włączeń i wyłączeń światła, ruchu rolet itp.) w określonym okresie, a następnie "odtworzenie" takiego nagrania w czasie naszego urlopu. 

Są to stare, dobre sposoby zmylenia potencjalnych włamywaczy poprzez symulację obecności w nowoczesnym wykonaniu.

poniedziałek, 12 maja 2014

Inteligentny dom - Jaka jest jego cena?Jeżeli czytasz tego bloga, to prawdopodobnie z grubsza wiesz, co to jest Inteligentny Dom, jakie są jego zalety i jakie podstawowe możliwości. Prawdopodobnie nie masz natomiast wiedzy, jaka jest jego cena. Nic dziwnego, większość wykonawców, przynajmniej początkowo, pomija ten temat, mimo, że jest on bardzo interesujący dla każdego inwestora. Dlaczego tak się dzieje? Otóż cena Inteligentnego Domu zależy od wielu czynników i niemożliwe jest podanie stałej ceny bez uprzedniego określenia tych czynników. Zatem zastanówmy się najpierw, jakie czynniki mogą wpływać na cenę inteligentnego domu.
Czynniki wpływające na cenę Inteligentnego Domu

 • Rodzaj i standard systemu oraz urządzeń (systemy mogą być przewodowe lub bezprzewodowe, centralne lub zdecentralizowane, otwarte lub zamknięte).
 • Wielkość obiektu
 • Funkcjonalność systemu (podstawowa,  rozbudowana, czy maksymalna; Cena rośnie wraz ze wzrostem funkcjonalności)
 • Stopień integracji (cena maleje wraz ze stopniem integracji poszczególnych instalacji, gdyż niektóre urządzenia mogą być wykorzystywane w dwóch lub więcej instalacjach)
 • Możliwość zastosowania w projekcie tańszych urządzeń wielokrotnych
 • Trudność programowania (jedne urządzenia programuje się łatwiej, inne o bardziej skomplikowanej logice - trudniej).
Dokonanie wyceny, nawet bardzo przybliżonej, zależy więc od zdefiniowania powyższych czynników, przy czym największy wpływ na cenę wydają się mieć 3 pierwsze z nich. Aby wycena przedstawiała jakąkolwiek wartość, musi być wiadomo, na jakich założeniach się opiera, w przeciwnym wypadku porównywanie ofert cenowych poszczególnych wykonawców nie ma żadnego sensu.
Pierwszą, sensowną wycenę można zrobić tak naprawdę dopiero po wypracowaniu wstępnej koncepcji Inteligentnego Domu i powstaniu szkicu projektu. Wcześniej można tylko ogólnie powiedzieć, że Inteligentny Dom może kosztować kilkanaście, kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych. To trochę jak z kupowaniem samochodu: nie można sprecyzować ceny samochodu bez określenia marki, modelu i wyposażenia.
Osoby posiadające skromniejszy zasób gotówki mogą wybrać optymalny dla siebie, skromniejszy wariant Inteligentnego Domu, do tego ukierunkowany na oszczędności. Minimalny koszt, poniżej którego nie uda się zejść, to  koszt specjalnej instalacji elektrycznej w standardzie KNX, która będzie stanowiła jednocześnie magistralę sterującą urządzeniami inteligentnymi. Dodawanie kolejnych funkcji można przeprowadzać na raty. Ale nawet najprostsze zintegrowane sterowanie domem, integrujące tylko sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i alarmem, wniesie nową funkcjonalność (i  podniesie wartość domu). 

Wybór standardu systemu sterowania domem a cena


Jednym z istotnych czynników, decydujących o cenie Inteligentnego Domu, jest wybór standardu systemu sterowania. I choć taki wybór niewątpliwie istnieje, to większość inwestorów wybiera standard KNX (dawniej zwany EIB). Jest on najbardziej popularnym standardem sterowania Inteligentnym Domem na świecie, a w Europie mającym aż 80% rynku.

Systemy oparte na standardzie KNX to systemy:
 • przewodowe, czyli w pełni stabilne (w odróżnieniu od bezprzewodowych), co oznacza, że przepływ informacji pomiędzy urządzeniami prawidłowo wykonanej instalacji nie ulega zakłóceniom, co jest nagminnym problemem w przypadku sprzętu komunikującego się drogą radiową
 • zdecentralizowane, czyli nie posiadające jednostki centralnej; W przypadku uszkodzenia się jednego urządzenia nie będzie działało tylko to urządzenie, a więc systemowi KNX nie przytrafi się zupełna utrata funkcjonalności, której mogą ulec systemy centralne w razie awarii jednostki centralnej
 • otwarte, co oznacza, że protokoły i dokumentacja standardu KNX są dostępne (otwarte) dla wielu firm, a urządzenia opatrzone logo KNX są produkowane przez ponad 300 producentów, jest ich duży wybór i nie ma ryzyka, że system zniknie nagle z rynku.
KNX jest niestety dość drogi jak na polskie realia, ale w ostatecznym rachunku niewątpliwie wart swojej ceny. Systemy bezprzewodowe, choć tańsze, są mniej stabilne, gdyż są wrażliwe na zakłócenia, co w wielu sytuacjach może okazać się dyskwalifikujące.

Koszt Inteligentnego Domu jako różnica kosztów przy podejściu nowoczesnym i tradycyjnym

Dla inwestora istotne jest nie tyle, ile kosztuje instalacja wykonana w technologii Inteligentnego Domu, lecz o ile więcej kosztuje taka instalacja niż instalacja wykonana tradycyjnie. Bez względu na przyjętą technologię: tradycyjną, czy inteligentną, inwestor musi przecież wykonać np. instalację elektryczną i sterowanie oświetleniem. Sama nowoczesna instalacja elektryczna w standardzie KNX kosztuje o około 50% więcej niż tradycyjna instalacja elektryczna, z tym że będzie pełniła ona także rolę magistrali do komunikacji dla innych instalacji i umożliwi rozbudowę systemu. Z kolei źródłem pewnych oszczędności w stosunku do podejścia tradycyjnego jest to, że w Domu Inteligentnym różne instalacje integruje się w jeden system, więc niektóre urządzenia, np. czujki ruchu niezbędne w systemie alarmowym, mogą być wykorzystane także w inny sposób, np. do wyłączania światła w nieużywanych pomieszczeniach. Koszt, który inwestor ponosi w związku ze swoją decyzją o budowie Inteligentnego Domu, to tak naprawdę różnica w kosztach instalacji przy podejściu nowoczesnym i tradycyjnym, tak więc pytanie "Jaka jest cena Inteligentnego Domu?" należałoby zastąpić pytaniem:

 "Czy i o ile więcej od domu tradycyjnego kosztuje Dom Inteligentny?",

a wtedy okaże się, że koszt nie jest tak duży, jak mogłoby się wydawać.

Zwrot z inwestycji w wyniku obniżenia kosztów eksploatacyjnych Inteligentnego Domu

Dom budujemy na lata i z reguły jest to inwestycja długoterminowa. Natomiast powyższe rozważania dotyczyły wyłącznie kosztów budowy i nie uwzględniały różnic w przyszłych kosztach eksploatacji między domem inteligentnym a tradycyjnym. Inteligenty Dom, a zwłaszcza Inteligentny Budynek (biuro, hotel) są tańsze w eksploatacji (niższe rachunki za energię elektryczną i ogrzewanie) nawet o 30% i z reguły po kilku, kilkunastu latach należy oczekiwać zwrotu z inwestycji. Inteligentny Dom racjonalizuje bowiem zużycie energii (np. wyłącza światło w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa; zmniejsza ogrzewanie w nocy, gdy nie ma domowników lub gdy odnotuje wzrost temperatury na zewnątrz itp.).

Jeżeli powyższe rozważania nie przekonały sceptyków, to mam jeszcze jeden argument:

Komfort, bezpieczeństwo, wygoda, nowa funkcjonalność, nowoczesny design i prestiż Inteligentnego Domu są wręcz bezcenne!

czwartek, 8 maja 2014

Sterowanie oświetleniem schodów

Tradycyjne sterowanie oświetleniem schodów

Tradycyjne sterowanie oświetleniem na schodach polega na ręcznym włączaniu i wyłączaniu oświetlenia z różnych miejsc przy pomocy włączników schodowych lub krzyżowych. Zwykle potrzebujemy włączać światło na parterze i wyłączać na piętrze (lub odwrotnie). W przypadku, gdy mamy tylko dwie kondygnacje wystarczą dwa włączniki schodowe (jeden montuje się na parterze, drugi – na piętrze), natomiast gdy miejsc, z których chcemy sterować oświetleniem jest więcej, dodatkowo trzeba zastosować jeden lub więcej włączników krzyżowych i instalacja jest trochę bardziej skomplikowana. Przykładowo, na trzypoziomowej klatce schodowej potrzebne będą trzy punkty do włączania i wyłączania oświetlenia –  na parterze, na półpiętrze i na piętrze. W takiej sytuacji stosuje się włącznik krzyżowy, który wpina się między dwa włączniki schodowe, co pozwala sterować oświetleniem z trzech miejsc.
Tradycyjny sposób włączania oświetlenia nie jest zbyt wygodny, a czasami może być problematyczny, zwłaszcza gdy mamy zajęte ręce, albo gdy po schodach poruszają się małe dzieci, dla których włączniki znajdują się zbyt wysoko. Tradycyjne podejście wymusza też pamiętanie o wyłączaniu oświetlenia, jeśli nie chcemy płacić wygórowanych rachunków za energię.

Wygodne sterowanie oświetleniem schodów

Wygodny sposób sterowania oświetleniem na schodach polega na automatyzacji włączania i wyłączania oświetlenia przy użyciu fotokomórek, mat lub listew naciskowych, czujników ruchu  itp., wykrywających moment wejścia osoby na schody.

Ciekawym rozwiązaniem wydają się być oprawy oświetleniowe zintegrowane z czujnikami ruchu, które umieszczone na ścianie przy schodach sprawią, że światło włączy się, gdy ktoś wejdzie w ich zasięg i wyłączy się, gdy nie będzie już potrzebne. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że automatyzacja za pomocą zwykłych czujników ruchu PIR ma jedną zasadniczą wadę: jest nieprecyzyjna; czujnik ruchu może zapalać światło, gdy ktoś przechodzi obok schodów, może też wykryć ruch i zapalić światło zbyt późno, gdy osoba jest już na schodach.

Schodowe, optyczne czujniki odległości i ruchu do LED 12V 100cm - ALFA smartLEDsSchodowe, optyczne czujniki odległości i ruchu do LED 12V 200cm - DELTA smartLEDs

Dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie fotokomórek lub specjalnie dedykowanych do tego celu, schodowych, optycznych czujników odległości i ruchu, o małym zasięgu i wąskim kącie patrzenia, które nie mają tej wady i wykrywają obiekty tylko w ustalonym zakresie.
Efektowne sterowanie oświetleniem schodów

Jeżeli planujemy zainstalowanie na schodach wielopunktowego oświetlenia LED (taśma LED, oprawy schodowe) i nie zadowala nas samo włączanie i wyłączanie światła,  lecz zależy nam na uzyskaniu dodatkowych efektów dekoracyjnych, to do sterowania oświetleniem LED można zastosować inteligentny sterownik schodowy oświetlenia LED typu FALA ŚWIETLNA, który umożliwi wykonanie delikatnego podświetlenia w czasie czuwania, podświetlenie poręczy oraz efektowne, kolejne i płynne włączanie pełnego oświetlenia lampa po lampie (schodek po schodku).

Inteligentny sterownik schodowy może być uruchamiany w sposób tradycyjny przy pomocy zwykłych włączników (wystarczą dzwonkowe, nie są potrzebne schodowe lub krzyżowe).

Wygodne i efektowne sterowanie oświetleniem schodów

Zdecydowanie najlepsze efekty daje inteligentne oświetlenie schodów LED z czujnikiem ruchu. Sterowanie włączaniem i wyłączaniem oświetlenia odbywa się tu przez inteligentny sterownik schodowy LED, aktywowany automatycznie np. przecięciem wiązki podczerwieni (fotokomórka), naciskiem (listwa lub mata) lub ruchem (schodowy czujnik ruchu). Rozwiązanie to łączy wygodę, bezpieczeństwo i komfort zapominania o włączaniu i wyłączaniu oświetlenia z bardzo pożądanymi efektami dekoracyjnymi, opisanymi powyżej. Należy pamiętać, aby przed wykończeniem wnętrza domu odpowiednio przygotować instalację elektryczną uwzględniając sterowanie każdej lampy oddzielnie, podłączenie sterownika schodowego oraz czujników ruchu.

wtorek, 6 maja 2014

Dekoracyjne i użytkowe funkcje oświetlenia schodów

Dekoracyjne i użytkowe oświetlenie LED schodów


Funkcje oświetlenia schodowego: użytkowa i dekoracyjna


Oświetlenie schodowe może pełnić dwie podstawowe funkcje: użytkową oraz dekoracyjną.

Funkcja użytkowa oświetlenia schodowego jest oczywista - potrzebujemy dobrego oświetlenia na schodach ze względów bezpieczeństwa, a zwłaszcza wtedy, gdy poruszają się po nich małe dzieci lub osoby starsze. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest inteligentne oświetlenie schodów LED z czujnikiem ruchu, które zapewni automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia schodowego. Jest to bardzo wygodne, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie, zapobiegające marnowaniu energii.

Funkcja dekoracyjna oświetlenia schodowego jest jeszcze wciąż niewystarczająca doceniana, co wiąże się z brakiem odpowiedniej wiedzy lub braku inspiracji. A światło przecież odmienia przestrzeń! Właściwie dobrane oświetlenie schodowe w znaczącym stopniu wpływa na ostateczny efekt wizualny schodów, może podkreślać kształt schodów i wydobyć piękno zastosowanych do ich budowy materiałów. Inspiracje do wyboru właściwego rozwiązania można znaleźć nie tylko w pracowniach dobrych projektantów wnętrz i dekoratorów, a także w czasopismach branżowych  i na wielu portalach internetowych.  

Na schody wewnętrzne szczególnie polecane jest oświetlenie LED. Oświetlenie halogenowe jest raczej błędem, daje bowiem zbyt silną luminancję i nie przynosi spodziewanych efektów. Do oświetlenia schodów producenci proponują specjalne oprawy schodowe LED, wyposażone w asymetryczny odbłyśnik lub matową przesłonę.

Jeżeli konstrukcja schodów przylega do ściany, możemy zainstalować oświetlenie w ścianie, zwykle 15 cm nad powierzchnią kolejnych stopni, oświetlając każdy z nich z osobna. Rozwiązaniem oszczędnościowym jest oświetlenie pierwszego oraz ostatniego stopnia oraz spocznika.

Inspiracje smartLEDs - Boczne oświetlenie schodów

Kilka podobnych inspiracji znajdziecie także tutaj:
efektowne boczne podświetlenie schodów
Oświetlenie schodowe LED wygląda szczegolnie dekoracyjnie, jeśli oprawy LED zamontowane są w podstopnicach, w ich centralnej części, oświetlając płaszczyznę stopnia znajdującego się poniżej.

Bardzo efektownym rozwinięciem powyższego pomysłu są taśmy i paski LED, montowane lub przyklejane pod noskiem schodów, oświetlające całą długość podstopnicy. 

poświetlenie schodów taśmą LED


Zaskakujące efekty dają lampy wbudowane w płaszczyznę stopnia przy ścianie lub przy balustradzie, gdyż świecąc do góry wydobywają fakturę ściany lub dekoracyjne elementy balustrady. Niektórzy decydują się także na podświetlenie podestu schodów przy podłodze.
 
oświetlenie schodów LED
Te rozwiązania szczególnie są polecane, gdy schody nie łączą się ze ścianą. a także gdy mamy schody w salonie. Stanowią prawdziwe dekoracje wnętrza, pełniąc również funkcję oświetlenia nastrojowego. Oprawy LED montowane w stopniach lub w podstopnicach muszą być szczelne, odporne na uderzenia, energooszczędne, mieć niewielką moc, być skierowane bezpośrednio na stopnie, tak aby światło nie oślepiało i nie dominowało we wnętrzu, a jedynie prowadziło po schodach i podkreślało ich kształt. 

W przypadku nowoczesnych balustrad ze stali nierdzewnej, połączonych ze szkłem, bardzo dobrze sprawdza się rozwiązanie polegające na wbudowaniu nowoczesnych niewielkich lamp w słupki podtrzymujące balustradę. 

Efektowna animacja oświetlenia LED schodów przy pomocy sterownika schodowego


Kolejnym krokiem w kierunku dekoracyjnego oświetlenia schodów jest wykonanie animacji oświetlenia przy pomocy sterownika schodowego aktywowanego ruchem, który po pojawieniu się osoby na schodach będzie płynnie włączał kolejne lampy, wytwarzając efekt "przesuwającej się fali świetlnej". Wyłączanie lamp także jest stopniowe, po jednej lampie ("gasnąca fala świetlna"). Możecie to zobaczyć na poniższym filmie:
system podświetlenia schodów aktywowany ruchem

Inteligentne sterowniki schodowe smartLEDs, poza pojawiającą się lub gasnącą "fala świetlną", mogą wywoływać także inne efekty wizualne np. ostrzeganie przed zgaszeniem świateł w postaci mrugania, wędrującego wygaszenia świateł itp., a także mogą sterować lampą Master (do oświetlenia ogólnego lub poręczy). Sterują też podświetleniem schodów po zmierzchu oraz dają pełną regulację poziomów jasności zarówno zapalonych lamp jak i zgaszonych (podświetlenie). Sterowniki schodowe smartLEDs posiadają, co jest szczególnie cenne, duże możliwości dopasowania do upodobań użytkownika (do 19 parametrów konfiguracyjnych). Działanie sterowników schodowych smartLEDs w kilku typowych konfiguracjach można obejrzeć na poniższym filmie:
działanie sterowników schodowych smartLEDs

Istnieją także sterowniki schodowe RGB LED o rozbudowanej funkcjonalności, niezwykle efektowne, które potrafią "bawić się" kolorowymi światłami na schodach, wymagające rozbudowanej instalacji RGB LED. Na polskim rynku takie sterowniki nie są popularne, ale warto zobaczyć przykładowy efekt na poniższym filmie:
iluminacja RGB schodów


poniedziałek, 5 maja 2014

Inteligentne sterowniki schodowe wielopunktowego oświetlenia LED typu Fala świetlna- smartLEDs

Co to jest inteligentny sterownik schodowy typu FALA ŚWIETLNA i gdzie się go stosuje?

Inteligentny sterownik schodowy typu FALA ŚWIETLNA to urządzenie elektroniczne z odpowiednim oprogramowaniem, które steruje wielopunktowym oświetleniem LED. Podstawową funkcją jest kolejne, płynne zapalanie poszczególnych lamp (lub grup lamp) na określony czas w sposób przypominający pojawiającą się falę świetlną.

Sterowniki schodowe najczęściej stosuje się do sterowania oświetleniem schodów (stąd ich nazwa). W zależności od modelu mogą posiadać wiele dodatkowych funkcji, takich jak sterowanie oświetleniem poręczy lub oświetleniem ogólnym nad schodami, delikatne podświetlenie lamp (stopni schodowych) w nocy, regulacja jasności oświetlenia LED (ściemnianie LED), ostrzeganie przed zgaszeniem świateł itp. Sterownik schodowy może być inicjowany przy pomocy zwykłych przycisków, ale może też współpracować z czujkami ruchu, barierami, czy matami naciskowymi. W tym drugim przypadku sterownik sam włącza i wyłącza oświetlenie, fundując nam komfort zapominania o tych prozaicznych czynnościach, jednocześnie zwiększając poziom bezpieczeństwa przy poruszaniu się po schodach oraz dając wymierne korzyści w postaci oszczędności energii.
Gwiezdne niebo LED

Sterowniki schodowe mogą też być wykorzystywane do sterowania oświetleniem LED innych ciągów komunikacyjnych np. podjazdów, ścieżek, czy długich korytarzy oraz, co nie jest w pierwszej chwili oczywiste, do sterowania wielopunktowym oświetleniem LED znajdującym się na suficie. Szczególnie efektownie wygląda stopniowo zapalające się oświetlenie LED typu GWIEZDNE NIEBO, jeśli sterowane lampy rozmieszczone są losowo.

Polecam ciekawe inspiracje do zastosowania sterowników schodowych.
Jak wygląda rynek inteligentnych sterowników schodowych?


Sterowniki schodowe nie są to jeszcze urządzenia bardzo powszechne. Na rynku można spotkać sterowniki schodowe kilku zaledwie producentów, niekoniecznie profesjonalistów, którzy oferują urządzenia różnej jakości. Niektórzy z nich eksperymentują z kolejnymi wersjami i algorytmami sterowników, czasami oferują sterowniki bez obudowy (!) lub z niezbyt składnie opracowaną dokumentacją.

Najważniejszą sprawą przy wyborze sterownika schodowego jest prawidłowo działający algorytm, który właściwie będzie sterował włączaniem i wyłączaniem oświetlenia, niezależnie od liczby osób na schodach, kierunku ruchu, czy sposobu poruszania się po schodach. Sterowniki schodowe, które oferuje rynek mogą mocno różnić się funkcjonalnością, np. maksymalną liczbą sterowanych lamp, maksymalną mocą pobieraną przez lampy, płynnością włączania i wyłączania oświetlenia poszczególnych stopni, istnieniem (lub nie) efektów dodatkowych np. w postaci ostrzegania przed zgaszeniem świateł, implementacją (lub nie) funkcji świecenia stałego,  implementacją (lub nie) lampy Master, istnieniem (lub nie) wejścia do blokady oświetlenia np. czujnikiem zmierzchowym, możliwością (lub brakiem) ustawiania czasów poszczególnych faz pracy oraz jasności lamp, umiejętnością (lub nie) współpracy z systemami sterowania typu Inteligentny Dom, a także  typem i wielkością obudowy.

Profesjonalne sterowniki schodowe smartLEDs

Sterowniki schodowe smartLEDs zostały opracowane i są produkowane z największą dbałością przez polską firmę Apacheta Smart Systems, która specjalizuje się w systemach sterowania typu Inteligentny Dom

Inspiracja do opracowania sterowników wyszła od klientów firmy, którzy w swoim "inteligentnym domu" chcieli mieć profesjonalne sterowniki LED o odpowiedniej funkcjonalności, ale nie mogli znaleźć odpowiednich na rynku. Profesjonalizm firmy Apacheta Smart Systems i zadowolenie jej klientów dają gwarancję wysokiej jakości sterowników smartLEDs. Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości, zapewnia też serwis. Sterowniki są dostępne w zestawach z czujnikami ruchu. Wykonane z ich udziałem inteligentne oświetlenie schodów z czujnikiem ruchu jest efektowne, bezpieczne, wygodne i ekonomiczne.

Rodzina sterowników schodowych smartLEDs

Inteligentne sterowniki schodowe smartlEDs oświetlenia LED schodów - modele PREMIUM

Modele PREMIUM sterowników schodowych z rozbudowaną funkcjonalnością: wbudowany wyłącznik zmierzchowy, funkcja ściemniacza, funkcja lampy Master do podświetlenia ogólnego lub poręczy, ostrzeganie przed zgaszeniem świateł, możliwość zmiany 16-19 parametrów ustawionych fabrycznie.
Inteligentne sterowniki schodowe smartlEDs oświetlenia LED schodów - modele STANDARD


Modele STANDARD sterowników schodowych z uproszczoną funkcjonalnością: funkcja lampy Master, możliwość zmiany 2-4 parametrów ustawionych fabrycznie.

Więcej informacji na temat rodziny sterowników schodowych smartLEDs znajdziecie w sklepie internetowym https://smartLEDs.plDziałanie sterowników schodowych typu FALA ŚWIETLNA


Po zainicjowaniu, cykl pracy sterownika składa się z następujących faz: zapalania, stabilnego świecenia, ostrzegania przed zgaszeniem świateł (jeśli ustawiona) oraz gaszenia. Na działanie sterowników schodowych smartLEDs istotny wpływ mają parametry konfiguracyjne sterownika. Działanie sterownika w kliku podstawowych konfiguracjach można obejrzeć na filmie.

niedziela, 4 maja 2014

O blogu "Automatyka domowa - Inteligentny dom - Inteligentne sterowniki oświetlenia LED"

Witam wszystkich entuzjastów automatyki domowej!

Mój blog poświęcony będzie automatyce domowej, a w szczególności systemom sterowania typu Inteligentny Dom oraz inteligentnym sterownikom oświetlenia LED. Tematyką inteligentnych domów zajmuję się od ponad 10 lat, prowadząc firmę Apacheta Smart Systems - Inteligentny Dom. Wychodząc  naprzeciw potrzebom moich klientów, od dwóch lat zajmuję się także opracowywaniem i produkcją inteligentnych sterowników oświetlenia LED i prowadzę sklep internetowy oferujący inteligentne sterowniki LED.


Witam wszystkich entuzjastów, a także sceptyków rozwiązań typu Inteligentny Dom. W tym blogu będę pisał o różnych mało znanych, a także ciekawych zagadnieniach związanych z tematyką Inteligentnego Domu. Mam nadzieję, że problemy, które będę poruszał zainteresują entuzjastów, a sceptyków przekonają.
O zaletach i wadach oświetlenia LED powiedziano już wiele i nie będę się na ten temat rozpisywać. Moim celem jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym wiedzy dotyczącej sterowników oświetlenia LED, stosowanie bowiem oświetlenia LED bez sterowników jest w zasadzie niemożliwe, a w każdym razie nie da się uzyskać pożądanych efektów. Sterowniki oświetlenia LED umożliwiają bowiem uzyskanie podstawowych, wręcz niezbędnych funkcjonalności, takich jak sterowanie jasnością, czy barwą, a także umożliwiają uzyskanie innych, niezwykle dekoracyjnych efektów, np. animacji oświetlenia LED.


Celem tego bloga jest wymiana wszelkich informacji i rozwiewanie wszelkich wątpliwości. Czekam na Wasze pytania, będą one dla mnie  inspiracją do pisania tego bloga.

Czekajcie na moje posty!Polecany post

Schodowe czujniki ruchu do oświetlenia LED

Schodowe czujniki ruchu Schodowe czujniki ruchu to czujniki ruchu przeznaczone do wykrywania ruchu na schodach, w przejściach i innych ...

Popularne posty