Przejdź do głównej zawartości

Jak wygodnie skonfigurować sterownik schodowy używając smartfona?

Dobry sterownik oświetlenia schodów powinien w jak największym stopniu umożliwić dopasowanie parametrów działania do potrzeb instalacji i użytkownika. Taki właśnie jest najnowszy model sterownika schodowego smartLEDs OMEGA Exclusive, który umożliwia konfigurację sterownika w szerokim zakresie, w wygodny dla użytkownika sposób przy pomocy smartfona. 

Parametry sterownika schodowego smartLEDs OMEGA Exclusive zostały podzielone na dwie grupy, z których pierwsza zawiera główne parametry sterownika i instalacji i jest ustawiana przez instalatora  (ekran KONFIGURACJA), a druga grupa parametrów służy dopasowaniu działania do preferencji użytkownika (ekran PREFERENCJE). W tym artykule omówię ustawianie głównych parametrów sterownika i instalacji przez instalatora na ekranie KONFGURACJA.

Konfiguracja sterownika schodowego LED smartLEDs Omega Exclusive przy pomocy smartfona

Ekran KONFIGURACJA INSTALACJI

Ekran KONFIGURACJA INSTALACJI jest zabezpieczony hasłem i z reguły jest dostępny tylko dla instalatora, który przy jego pomocy ustawia główne parametry instalacji. 

Sterownik OMEGA Exclusive jest wstępnie skonfigurowany  na wartości fabryczne w sposób odpowiedni dla przeciętnej instalacji oświetlenia schodowego i bezwzględnego ustawienia wymaga tylko parametr Liczba lamp [24]. Pozostałe parametry są ustawiane przez instalatora w zależności od potrzeb. 
W szczególności można włączyć funkcję obsługi półpiętra, obsługę lampy Master, funkcję ostrzegania przed zgaszeniem świateł oraz obsługę dodatkowych trybów: nocnego (aktywowanego wbudowanym zegarem) oraz  dziennego (aktywowanego wyłącznikiem zmierzchowym lub zegarem). Jest też grupa parametrów zaawansowanych, określających funkcję wejścia DIS oraz poziom aktywny wejść, które to parametry w sposób istotny wpływają na funkcjonowanie sterownika, dlatego też zaleca się dokonywanie zmiany tych parametrów w sposób ostrożny i przemyślany.

Parametry konfiguracyjne sterownika

        UWAGA! W nawiasach kwadratowych podano wartości fabryczne. 

Liczba zwykłych lamp [24]   Należy podać liczbę zwykłych lamp LED (bez lamp Master). 

Półpiętro za lampą [þ] [12]  Należy zaznaczyć, jeśli sterownik ma obsługiwać czujnik na półpiętrze; jeśli tak, to należy podać, za którą lampą (licząc od dołu) znajduje się półpiętro. 

Lampy ściemnialne [þ]   Należy zaznaczyć, jeśli zwykłe lampy są ściemnialne. 

Master [þ] (Ściemnialne [þ] Razem z 1. [þ])  Należy zaznaczyć, czy sterownik ma obsługiwać lampy Master (lampa L24 i ew. lampa L23). Jeśli tak, to należy podać, czy lampy Master są ściemnialne oraz czy lampy Master mają być zapalane przed pierwszą zwykłą lampą, czy też razem z pierwszą zwykłą lampą.

Ostrzeganie [þ]  Należy zaznaczyć, jeśli funkcja ostrzegania ma być aktywna. 

Tryb NOC [þ]  Należy zaznaczyć, jeśli tryb NOC ma być aktywny. Tryb NOC jest włączany zegarem po trybie MAX i trwa do rozpoczęcia trybu DZIEŃ (lub MAX, jeśli tryb DZIEŃ nie jest aktywny). 

Tryb DZIEŃ [þ] (Wejście DIS [þ] Zegar []) Należy zaznaczyć, jeśli tryb DZIEŃ ma być aktywny. Tryb DZIEŃ jest włączany po trybie NOC (lub MAX, jeśli tryb NOC nie jest aktywny) i trwa do rozpoczęcia trybu MAX. Jeśli tryb DZIEŃ jest aktywny, to należy wybrać sposób włączania/wyłączania trybu DZIEŃ (stan wejścia DIS czy stan zegara). 

Wejście DIS [Blokuj] Należy wybrać, w jaką funkcję ma pełnić wejście DIS w instalacji. Do wyboru są 4 możliwości:
  • BLOKUJ (stan aktywny na wejściu DIS przełącza na tryb DZIEŃ) 
  • ODBLOKUJ (stan aktywny na wejściu DIS przełącza na tryb MAX)
  • PRZERZUCAJ (kolejne stany aktywne na wejściu DIS przełączają na zmianę na tryb DZIEŃ lub MAX)
  • WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY (WWZ) (jasność powyżej progu przełącza na tryb DZIEŃ, jasność poniżej progu przełącza na tryb MAX) 
        UWAGA! Do poprawnej pracy wbudowanego wyłącznika zmierzchowego niezbędne jest podłączenie do wejścia DIS dołączonej do sterownika sondy światła. 

        UWAGA! Ustawienie parametru na wartość PRZERZUCAJ pozwala na sterowanie wejściem DIS za pomocą przycisków chwilowych typu dzwonkowego. Przy takim ustawieniu, po włączeniu zasilania, sterownik startuje od stanu nieaktywnego wejścia DIS. 

Poziom aktywny [ZERO, zaawansowane] Należy określić, jaki poziom (ZERO lub JEDEN) na wejściach sterujących i wejściu DIS ma być traktowany jako aktywny. 

        UWAGA! Fabryczne ustawienia parametrów Poziom aktywny wejść oraz Wejście DIS zapewniają poprawne działanie sterownika przy niepodłączonym wejściu DIS. 

        UWAGA! Wejście niepodłączone ma wartość JEDEN. Ustawienie parametru Wejście DIS na BLOKUJ przy poziomie aktywnym JEDEN (lub ODBLOKUJ przy poziomie aktywnym ZERO) i pozostawienie niepodłączonego wejścia DIS skutkuje jego ciągłym stanem aktywnym (blokadą sterownika). 

Wydłużona filtracja wejść [, zaawansowane] Należy wybrać w przypadku pojawiających się zakłóceń na wejściach sterownika, powodujących np. niegaszenie lamp.


Wkrótce następny artykuł o dopasowaniu działania sterownika do preferencji użytkownika.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Podświetlenie schodów taśmą LED - Planowanie instalacji elektrycznej typu Fala świetlna

Podświetlane schody LED to niezwykle dekoracyjne, a przy tym bardzo praktyczne rozwiązanie, bez którego nie może się obyć nowoczesna instalacja elektryczna w domu. Szczególnie dekoracyjne jest podświetlenie stopni schodowych taśmą ledową oraz animacja włączania i wyłączania oświetlenia przy pomocy inteligentnych sterowników schodowych typu FALA LED. Taki typ sterowania wymaga zaplanowania instalacji ze sterowaniem każdą lampą oddzielnie i tym zagadnieniem zajmiemy się w tym poradniku (część 1). 1. Podświetlane schody LED - nowoczesna i bezpieczna instalacja elektryczna w domu W tej części poradnika doradzam, jak zaplanować typową instalację elektryczną inteligentnego oświetlenia LED schodów z sekwencyjnym włączaniem lamp (falą LED). W drugiej części poradnika opiszę, jak wykonać i uruchomić taką instalację. Opisywane tu podświetlane schody LED to instalacja elektryczna całkowicie bezpieczna, ponieważ jest zasilana bezpiecznym napięciem 12V. Będziesz potrzebował elektryka z upraw

Schodowe czujniki ruchu do oświetlenia LED

Schodowe czujniki ruchu to czujniki ruchu dedykowane specjalnie do wykrywania ruchu na schodach, w przejściach i innych ciągach komunikacyjnych. Wymagania w stosunku do takich czujników są inne niż np. w stosunku do czujników ruchu stosowanych w systemach alarmowych. Jakie są wymagania w stosunku do schodowych czujników ruchu? Schodowe czujniki schodowe powinny reagować tylko na osoby wchodzące na schody, a ignorować osoby przechodzące obok. Powinny zatem charakteryzować się regulowanym i dobrze określonym zasięgiem oraz wąskim kątem detekcji. Ponadto, w przypadku zastosowania do ostatnio bardzo popularnych schodów otwartych, czy zabudowanych tylko z jednej strony, wymaganiem jest, aby były to czujniki ruchu jednoelementowe . Niestety, większość dostępnych na rynku czujników ruchu ma wiele wad, w praktyce dyskwalifikujących te urządzenia do tego zastosowania. Najważniejsze wady to zbyt wielki zasięg (kilka lub kilkanaście metrów), duży kąt widzenia (110-360 stopni), dwuczęściowa b

Podświetlane schody z falą LED i czujnikami ruchu - Montaż i uruchomienie instalacji

Witam w drugiej części poradnika "Podświetlane schody z falą LED". W tej części omówimy zagadnienia związane z montażem i uruchomieniem zaplanowanej wcześniej schodowej instalacji elektrycznej LED. Zakładam, że czytałeś pierwszą część tego poradnika, dotyczącą planowania i okablowania instalacji podświetlenia LED schodów oraz że zgodnie z informacjami tam zawartymi zgromadziłeś wszystkie potrzebne elementy, zaplanowałeś, gdzie rozmieścisz elementy oraz przygotowałeś instalację kablową. 1. Schematy ideowe i montażowe instalacji oświetlenia schodów typu fala LED Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych elementów możesz przystąpić do montażu i uruchomienia zaplanowanej wcześniej instalacji. Możesz skorzystać z przykładowych schematów ideowych i montażowych znajdujących się tutaj w zakładce DO POBRANIA . W tym samym miejscu znajdziesz także obie części tego poradnika w formie dokumentu pdf do ściągnięcia.) 2. Zasady bezpiecznego montażu i uruchomienia instalacji inte

Kolorowe oświetlenie schodów

Oświetlenie schodowe nie musi być wyłącznie białe. Szybko rozwijająca się technologia LED sprawiła, że dzisiaj barwa światła może być wybrana odpowiednio do stylistyki wnętrza oraz potrzeb. Czym kierować się przy wyborze koloru oświetlenia schodowego? Oświetlenie LED jednobarwne Zacznę od najbardziej popularnego oświetlenia LED, jednobarwnego w kolorze białym ( oprawy LED lub taśmy LED ). Występuje ono w różnych odcieniach, odpowiadających różnej temperaturze barwowej, mierzonej w kelwinach (K). Temperatura barwowa poniżej 3300 K odpowiada barwie ciepłej, natomiast barwa zimna zaczyna się powyżej 5300 K. Barwę pośrednią zwykło się nazywać barwą neutralną. Im niższa temperatura barwowa, tym bardziej światło będzie przechodziło w żółć. I odwrotnie, im wyższa będzie ta wartość, tym intensywniej światło przejdzie w odcień niebieskawy.  Barwa ciepła tworzy ciepłe wnętrze, przytulną i spokojną atmosferę. Barwa zimna świetnie nadaje się do celów dekoracyjnych oraz oświetlenia punktowego. Sto

Ściemnianie oświetlenia LED - o co tu chodzi?

Czy wiesz, że najlepszym sposobem na ściemnianie oświetlenia LED jest regulacja jasności oświetlenia LED po stronie niskiego napięcia zewnętrznego zasilacza o wysokiej jakości? Wykonanie instalacji jak do tradycyjnego oświetlenia, a następnie szukanie rozwiązań do zainstalowania tam oświetlenia LED jest poważnym błędem! Ściemnianie LED po stronie niskiego napięcia Ściemnianie LED (regulacja jasności diod LED) nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W przeciwieństwie do żarówek i świetlówek pojedyńcza dioda LED musi być zasilana niskim, stałym napięciem w zakresie od 2V do 4V (w zależności od koloru świecenia). Co więcej, diody LED posiadają mocno nieliniową charakterystykę zależności prądu płynącego przez diodę (a tym samym jej jasności) od napięcia zasilania. Z tego powodu bardzo istotne jest precyzyjne kontrolowanie i ograniczanie nie tylko napięcia, ale także prądu płynącego przez diodę. Tradycyjne ściemniacze fazowe, idealne do tradycyjnych żarów

Dekoracyjne i użytkowe funkcje oświetlenia schodów

Kiedyś oświetlenie schodów pełniło niemal wyłącznie funkcję użytkową, ale wraz z rozwojem technologii LED i pojawieniem się nowych możliwości, także w dziedzinie sterowania oświetleniem LED, coraz większego znaczenia nabiera funkcja dekoracyjna oświetlenia schodowego. Funkcja użytkowa oświetlenia schodów Funkcja użytkowa oświetlenia schodowego jest oczywista - potrzebujemy dobrego oświetlenia na schodach ze względów bezpieczeństwa, a zwłaszcza wtedy, gdy poruszają się po nich małe dzieci lub osoby starsze. Bardzo użytecznym rozwiązaniem jest inteligentne oświetlenie schodów LED z czujnikami ruchu , które zapewni automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia schodowego. Jest to bardzo wygodne, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie, zapobiegające marnowaniu energii. Funkcja dekoracyjna oświetlenia schodów Funkcja dekoracyjna oświetlenia schodowego jest jeszcze wciąż niewystarczająca doceniana, co wiąże się z brakiem odpowiedniej wiedzy lub braku inspiracji. A światło przecież od

Jak łatwo uruchomić instalację oświetlenia schodów używając smartfona?

Uruchomianie instalacji oświetlenia LED schodów opisywałem jakiś czas temu krok po kroku w artykule Podświetlane schody LED - montaż i uruchomienie instalacji . Dla posiadaczy nowego sterownika schodowego smartLEDs OMEGA Exclusive z aplikacją na smartfon uruchamianie instalacji może być jeszcze łatwiejsze, bo jest wspomagane przez specjalne diagnostyczne funkcje serwisowe,  istotnie ułatwiające pracę instalatorom.  Praca z aplikacją OMEGA smartLEDs Aplikację OMEGA smartLEDs można bezpłatnie ściągnąć ze sklepu Google Play i zainstalować na  smartfonie lub tablecie z systemem Android. Aplikacja współpracuje ze sterownikiem schodowym smartLEDs OMEGA Exclusive (do kupienia w sklepie  smartLEDs.pl ) ,  wykorzystując do komunikacji ze sterownikiem nowoczesny standard bezprzewodowy Bluetooth Low Energy (minimalne wymagania: Android 5.0, Bluetooth 4.0).  Przed uruchomieniem aplikacji należy włączyć sterownik OMEGA oraz obsługę Bluetooth w smartfonie.  Po uruchomieniu, aplikacja automatycznie

Inteligentne oświetlenie LED schodów z wyjściem na półpiętro

Automatyka oświetlenia LED schodów z wyjściem na półpiętrze czasem sprawia problem, ponieważ wymaga uwzględnienia, że ruch może pojawić się nie tylko z dołu lub z góry schodów, ale także od środka. W instalacji potrzebny będzie dodatkowy czujnik ruchu, którego zadaniem będzie wykrywanie ruchu na półpiętrze oraz odpowiedni sterownik schodowy, najlepiej z funkcją obsługi półpiętra. Sterowanie oświetleniem LED schodów z użyciem sterowników schodowych Inteligentne oświetlenie LED schodów to efektowne sterowanie włączaniem i zapalaniem poszczególnych stopni schodowych oraz automatyka ruchu i zmierzchu, wykonane przy pomocy odpowiedniego sterownika schodowego LED oraz czujników ruchu i zmierzchu. Sterowniki schodowe smartLEDs typu FALA ŚWIETLNA płynnie i kolejno, stopień po stopniu włączają poszczególne lampy schodowe, są też sterowniki schodowe, które włączają oświetlenie płynnie, ale równocześnie. Do wykonania automatyki zwykle wystarczą dwa czujniki ruchu, jeden zainstalowany na dole

Inteligentne schody

Inteligentne schody stają się coraz bardziej popularne. Trudno się temu dziwić. Wyobrażasz sobie, że schody nie giną w mroku, tylko są delikatnie podświetlone? Albo, gdy tylko się pojawisz, lampy automatycznie, płynnie rozjaśniają się do pełnej jasności? A może urzeknie cię płynąca fala świetlna LED w postaci kolejno rozpalających się lamp? Z pewnością docenisz komfort zapominania o wyłączaniu oświetlenia i mniejsze rachunki za energię. A jeśli jeszcze dodamy, że możesz wykonać diagnostykę instalacji ze smartfona, a także pobawić się ustawieniami i wybrać takie, które najbardziej pasują do twoich preferencji, inaczej w dzień, wieczorem i w nocy? Co to są inteligentne schody? Inteligentne schody to system nowoczesnego sterowania oświetleniem LED schodów, z użyciem odpowiednich źródeł światła, inteligentnych sterowników schodowych LED i czujników, funkcjonujący niezależnie lub jako element większego systemu Inteligentnego Domu . Celem inteligentnego sterowania jest zapewnienie uży

Świeć inteligentnie! Inteligentne oświetlenie - energooszczedność i ochrona ciemnego nieba przed zanieczyszczeniem światłem.

Zanieczyszczenie światłem to nadmierne i niewłaściwe oświetlenie, które nie służy nikomu. Dlaczego ochrona ciemnego nieba przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem jest ważna dla środowiska naturalnego? Co to znaczy świecić inteligentnie? Jak mądrze korzystać z oświetlenia LED? Zacznij ściemniać, wykonaj automatykę, kup odpowiednie lampy, i wiele innych. Inteligentne oświetlenie a ekologia Inteligentne oświetlenie jest istotnym elementem ekologicznego budownictwa. Powszechnie wiadomo, że budownictwo energooszczędne i przyjazne środowisku jest przyszłością rynku nieruchomości oraz że należy budować energooszczędnie. Od 2020 roku, gdy zmienią się w tej kwestii wymogi Unii Europejskiej, będą mogły powstawać jedynie domy pasywne, których głównym atutem jest minimalne zużywanie energii i w efekcie ochrona zarówno kieszeni inwestora jak i środowiska. Ale o inteligentne sterowanie oświetleniem alarmują już nie tylko ekolodzy, ale również astronomowie. Jak okazuje się, rozsądne, int