Przejdź do głównej zawartości

Podświetlane schody z falą LED i czujnikami ruchu - Montaż i uruchomienie instalacji

Witam w drugiej części poradnika "Podświetlane schody z falą LED". W tej części omówimy zagadnienia związane z montażem i uruchomieniem zaplanowanej wcześniej schodowej instalacji elektrycznej LED. Zakładam, że czytałeś pierwszą część tego poradnika, dotyczącą planowania i okablowania instalacji podświetlenia LED schodów oraz że zgodnie z informacjami tam zawartymi zgromadziłeś wszystkie potrzebne elementy, zaplanowałeś, gdzie rozmieścisz elementy oraz przygotowałeś instalację kablową.

Schemat ideowy instalacji oświetlenia schodów typu Fala świetlna LED. Inteligentny sterownik schodowy smartLEDs SP23-P z czujnikami ruchu i zmierzchu.

1. Schematy ideowe i montażowe instalacji oświetlenia schodów typu fala LED

Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych elementów możesz przystąpić do montażu i uruchomienia zaplanowanej wcześniej instalacji. Możesz skorzystać z przykładowych schematów ideowych i montażowych znajdujących się tutaj w zakładce DO POBRANIA. W tym samym miejscu znajdziesz także obie części tego poradnika w formie dokumentu pdf do ściągnięcia.)

2. Zasady bezpiecznego montażu i uruchomienia instalacji inteligentnego oświetlenia schodowego LED 12V

Na początek kilka bardzo ważnych uwag. Każda instalacja elektryczna w domu, także opisywana tu schodowa instalacja elektryczna LED 12V wymaga przy montażu i uruchomieniu rygorystycznego przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przeczytaj dokładnie poniższe zasady i zastosuj się do nich. Pozwoli ci to uniknąć przykrych niespodzianek i rozczarowań.

 • Podłączenie zasilaczy, automatów zmierzchowych i zegarów zasilanych z sieci elektrycznej może być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektroinstalatora mającego stosowne uprawnienia (tu naprawdę chodzi o życie!).
 • Wszelkie czynności instalacyjne należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Napięcia zasilające można włączyć dopiero po dokładnym sprawdzeniu poprawności wszystkich połączeń.
 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją użytkownika zastosowanych urządzeń i zwróć szczególną uwagę na wszystkie uwagi i ostrzeżenia. Pozwoli to na uniknięcie wielu kłopotów i problemów przy uruchamianiu układu.
 • Szczególną ostrożność należy zachować przy podłączeniu wejść sterujących sterownika schodowego (UP, DOWN, MID, DIS). Są to wejścia bezpotencjałowe, na które nie mogą być podawane jakiekolwiek napięcia, gdyż grozi to spaleniem sterownika. Należy upewnić się, że podłączane urządzenia sterujące (w tym zasilane napięciem 12V) nie podają na wyjście żadnego napięcia (to na wypadek, gdybyś chciał podłączać inne urządzenia niż te, o których piszę w tym poradniku).
 • Lampy LED należy podłączać kolejno od dołu schodów do kolejnych wyjść sterownika (w przypadku schodów z wyjściem na półpiętro - najpierw lampy 1. poziomu, od lampy L1 w górę, a następnie, bez jakiejkolwiek przerwy, lampy 2. poziomu). Wyjątek stanowi Lampa Master (jeśli jest zdefiniowana), którą zawsze podłącza się do ostatniego wyjścia sterownika w wersji Premium (odpowiednio: L19 lub L23) i ew. pomocnicza lampa Master, którą podłącza się do przedostatniego wyjścia sterownika (odpowiednio: L18 lub L22).

3. Montaż różnych elementów instalacji podświetlenia LED schodów

WAŻNE! Przed rozpoczęciem prac montażowych upewnij się, że żadne montowane urządzenie nie jest zasilane ani żaden przewód nie jest podłączony do jakiegokolwiek zasilania. Podłączenie napięcia sieci do zasilacza i automatu zmierzchowego powierz elektrykowi mającemu stosowne uprawnienia.

Jak łączyć przewody elektryczne?

Instalacja elektryczna w domu. Podświetlane schody LED 12V. Zaciskowe szybkozłączki żelowe UY, UR i UGNa rynku jest dużo typów złączy. My polecamy zaciskowe szybkozłączki żelowe: UY (podwójne), UR (potrójne) i UG (podwójne przelotowe). Pozwalają one na łączenie przewodów o średnicach żył od 0,4 do 1mm (średnica przewodu z izolacją nie powinna przekraczać 1,67mm). Mają one wiele zalet: dają trwałe i szczelne połączenia, nie wymagają zdejmowania izolacji, przy odrobinie wprawy można je skutecznie i szybko zaciskać za pomocą zwykłych kombinerek.

Instalacja elektryczna w domu. Podświetlane schody LED 12V. Szybkozłączki zaciskowe WAGO z dźwignią Instalacja elektryczna w domu. Podświetlane schody LED. Szybkozłączki zaciskowe WAGO bez dźwigniJeśli jest potrzeba połączenia większej liczby przewodów lub o większej średnicy, dobrym rozwiązaniem są szybkozłączki zaciskowe WAGO: zwykłe lub z dźwignią.

Jak przygotować i sprawdzić taśmy LED?

Jak ciąć taśmy LED?Schody podświetlane taśmą LED - przygotowanie przewodów przyłączeniowych.Taśmy LED przeważnie kupuje się w 5-metrowych krążkach. Należy je odpowiednio przygotować do instalacji. Pierwszą czynnością jest pocięcie taśm na odcinki o odpowiednich długościach i przylutowanie przewodów przyłączeniowych (czerwony do +12V, czarny do GND). Zamiast lutowania można użyć przewodów ze specjalnymi złączami do taśm LED, ale nie zalecam takiego rozwiązania (pewność i trwałość połączenia jest dużo niższa).

Tak przygotowane taśmy LED instaluje się w podstopniach schodów. Należy je zamontować tak, aby nie powodować olśnienia, mogącego oślepić osobę wchodzącą na schody, lecz aby zapewnić dobre widzenie każdego stopnia i kierować strumień na schody (można użyć do tego profili LED).

Jeżeli masz już zainstalowane taśmy LED (lub lampy schodowe), sprawdź, czy są one prawidłowo połączone. Sprawdzenia najprościej dokonasz podłączając prowizorycznie po kolei każdą z taśm LED bezpośrednio do napięcia z zasilacza 12V (upewnij się, że twój zasilacz ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe, w przeciwnym razie możesz spalić zasilacz). Jeśli taśma zaświeci się, taśma jest podłączona prawidłowo. Jeśli nie zaświeci się, to są możliwe 3 przypadki:

 • Zwarcie (zasilacz się wyłączy, zgaśnie dioda sygnalizująca poprawną pracę zasilacza) - należy je zlokalizować i usunąć; jeśli nie ma zwarcia, to
 • Taśma jest podłączona odwrotnie (spróbuj podłączyć napięcie odwrotnie; jeśli taśma zaświeci się, należy zamienić polaryzację: czerwony przewód przylutować do +12V, czarny do GND (-12V). Jeśli taśma nadal się nie świeci, to
 • Taśma jest uszkodzona lub jest rozwarcie (taśma jest źle podłączona, zimny lut lub przewód jest uszkodzony albo się oderwał) - popraw połączenia lub wymień przewód lub taśmę.

Sprawdzenie wszystkich taśm LED przed podłączeniem do sterownika jest ogromnie ważne. Zwarcie może spowodować spalenie sterownika schodowego. Rozwarcie lub odwrotne podłączenie taśmy LED będzie skutkować nieświeceniem taśmy, a zlokalizowanie przyczyny po zmontowaniu całego układu będzie trudne.

Jak podłączyć schodowe czujniki optyczne ALFA smartLEDs lub DELTA smartLEDs?

Jeśli zdecydowałeś się na schodowe czujniki odległości i ruchu ALFA lub schodowe czujniki odległości i ruchu DELTA, to kolejnym krokiem jest ustawienie zasięgu, a następnie zamontowanie czujnika.

Schodowy czujnik optyczny odbiciowy odległości i ruchu ALFA smartLEDs - panel przedniSchodowy czujnik optyczny odbiciowy odległości i ruchu ALFA smartLEDs - wyprowadzenia z tyłu czujnikaZasięg ustawia się przy pomocy potencjometru, umieszczonego z przodu czujnika, pod zdejmowaną osłoną. Wartość ustawionego zasięgu jest sygnalizowana poprzez odpowiednią liczbę mrugnięć czerwonej diody LED (jedno mrugnięcie oznacza 1 dm). Z tyłu czujnika znajduje się 3-polowa listwa zaciskowa do montażu elektrycznego. Montaż podtynkowy wykonuje się w otworze o średnicy 35mm (można wykorzystać rurkę pcv o średnicy wewnętrznej 35mm lub specjalną puszkę instalacyjną smartLEDs). Możliwy jest też montaż w puszce elektrycznej fi 60mm przy pomocy adaptera dopuszkowego smartLEDs.

Jak podłączyć taśmy LED?

Podłącz po kolei taśmy LED. Zacznij od taśmy L1. Zdejmij zewnętrzną powłokę izolacji (ok. 10cm) z pętli kabla L1-8 wypuszczonej przy taśmie L1. Przetnij (w górnej części) przewód sterujący taśmą L1 (na naszym schemacie jest to przewód w białej izolacji). Połącz "uwolniony" w ten sposób przewód z czarnym przewodem taśmy LED. Do połączenia użyj złączki żelowej UY2. Przewód wspólny (DY w czerwonej izolacji) połącz z czerwonym przewodem taśmy LED za pomocą złączki przelotowej UG lub złączki potrójnej UR, a jeżeli średnica przewodu jest zbyt duża, użyj złączki zaciskowej WAGO.

Tę samą operację powtórz przy kolejnych taśmach LED. Pamiętaj o zachowaniu właściwej kolejności podłączania przewodów sterujących. Najprościej będzie, jeśli zastosujesz kolejność zgodną ze schematem montażowym (biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy, czarny, niebieski, zielony). Uwaga: twoje przewody mogą mieć inne kolory, często zamiast przewodu pomarańczowego lub zielonego występuje kolor fioletowy.

Jak podłączyć sondę światła (model Premium), automat zmierzchowy lub zegar?

Działanie sterownika schodowego można blokować w dzień. Najprościej można to zrobić za pomocą wbudowanego w sterownik wyłącznika zmierzchowego z sondą światła (tylko w przypadku modeli Premium), ewentualnie zewnętrznego automatu zmierzchowego lub zegara astronomicznego. Można zastosować dowolny automat zmierzchowy z wyjściem izolowanym od napięcia sieci i odpowiednim wyjściem (zwarcie w dzień) np. automat zmierzchowy WZM-01. Jest to urządzenie zasilane z napięcia sieci 230V, z zewnętrzną sondą światła. Sondę światła należy połączyć z odpowiednim wejściem automatu zmierzchowego. Innym rozwiązaniem jest zegar astronomiczny REV-303. Wyjście urządzenia blokującego działanie sterownika w dzień podłącza się do wejścia DIS (jeden zacisk) oraz masy (GND, drugi zacisk). Na razie nic nie podłączaj do wejścia DIS (zrobisz to później, po uruchomieniu sterownika).

Jak podłączyć sterownik schodowy?

Podłącz przewody do sterownika schodowego zgodnie ze schematem montażowym. Sterowniki schodowe smartLEDs mają obudowy do instalacji na szynie TH-35, ze śrubowymi złączami zaciskowymi. Do podłączenia przewodów nie są w tym przypadku potrzebne żadne dodatkowe złączki.

4. Uruchomienie inteligentnej instalacji podświetlenia LED schodów

Podświetlane schody LED 12V. Instalacja elektryczna w domu.

Zaleca się, aby instalacja elektryczna podświetlenia LED schodów była uruchamiana w następujących krokach:

 • Sprawdź dokładnie wszystkie połączenia. Upewnij się, że w instalacji nie ma pomyłek ani zwarć. Zaizoluj wszystkie nieużywane przewody.
 • Jeśli wszystko jest ok, włącz zasilanie. Na ok. 3s powinny zapalić się wszystkie taśmy LED, a po tym czasie powinny przygasnąć do wartości podświetlenia (fabrycznie ustawione podświetlenie to 2% pełnej jasności).
 • Jeśli sterowanie taśmami działa poprawnie, należy sprawdzić działanie czujników ruchu. Pojawienie się osoby w polu widzenia czujnika schodowego (naruszenie czujnika) powinno spowodować płynne zapalenie się po kolei wszystkich taśm LED, a po ok. 30s od zakończenia naruszenia czujnika, taśmy powinny płynnie po kolei przygasnąć (do poziomu podświetlenia).
 • Ostatnim krokiem jest podłączenie sondy światła (modele Premium), automatu zmierzchowego lub zegara do wejścia DIS. Wyjście sondy, automatu i zegara ma 2 zaciski: jeden należy połączyć z masą GND a drugi z wejściem DIS sterownika schodowego, zgodnie ze schematem montażowym. Po zasłonięciu sondy światła (użyj do tego czarnej taśmy izolacyjnej, sam palec nie wystarczy) automat zmierzchowy powinien przełączyć się, z pewnym opóźnieniem, w tryb nocny (w przypadku automatu zmierzchowego zapali się czerwona diodka LED na froncie automatu) i zgasić wszystkie lampy LED.

Pamiętaj, żeby jakichkolwiek manipulacji i zmian w instalacji dokonywać przy wyłączonym zasilaniu. Nawet krótkotrwałe pojawienie się napięcia na niewłaściwym wyprowadzeniu sterownika może trwale uszkodzić sterownik, a takie uszkodzenia nie są objęte gwarancją. Zasilanie włącz dopiero wtedy, gdy masz pewność, że wszystko jest połączone prawidłowo.

Konfigurowanie sterowników schodowych S19-P i SP23-P

Sterowniki schodowe smartLEDs są dostarczane w typowej konfiguracji. Konfigurację sterowników S19 i SP23 możesz dopasować do swoich potrzeb przy pomocy wbudowanego konfiguratora. Liczba parametrów zależy od modelu sterownika (Premium, Standard). Jeśli chcesz zmienić konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcją użytkownika dostarczoną razem ze sterownikiem.

Najważniejsze parametry, jakie powinieneś zmienić, aby dopasować działanie sterownika do twojej instalacji, to:

 • Liczba lamp – ustaw na wartość równą liczbie wszystkich osobno sterowanych lamp (taśm) LED, wliczając w to lampę Master
 • Liczba lamp 1. poziomu schodów (SP23) – ustaw na wartość równą liczbie lamp do półpiętra
 • Ściemnialność lamp (modele Standard) lub Płynność (modele Premium) – ustaw zależnie od tego, jakimi lampami ma sterować sterownik schodowy
 • Czas świecenia – dopasuj do szybkości osób korzystających ze schodó
 • Lampa Master (modele Premium) – ustaw ten parametr na TAK, jeśli w twojej instalacji występuje lampa Master
 • Jasność i Jasność Master (modele Premium) – dopasuj jasność lamp do swoich potrzeb
 • Podświetlenie i Podświetlenie Master (modele Premium)– dopasuj wartość podświetlenia do swoich potrzeb
 • Wejście DIS (modele Premium) – ustaw próg jasności (S1 do S10) jeżeli używasz wbudowanego wyłącznika zmierzchowego; jeżeli używasz automatu zmierzchowego działającego odwrotnie niż potrzeba (np. AZ-112), zmień wartość tego parametru na ODBLOKUJ; jeśli tego nie zrobisz, sterownik będzie działał odwrotnie niż oczekujesz (będzie aktywny tylko w dzień, a wieczorem i w nocy będzie blokowany).
UWAGA: Konfigurację nowego modelu sterownika schodowego smartLEDs OMEGA Exclusive wykonuje się przy użyciu smartfona.

5. Zestawienie najczęściej występujących problemów i ich rozwiązań

Mam nadzieję, że właśnie cieszysz się wspaniałymi efektami płynnie zapalającego się oświetlenia LED podświetlanych schodów. Jeżeli coś jednak poszło nie tak, instalacja elektryczna nie działa prawidłowo i nie wiesz, jak rozwiązać ten problem, zapoznaj się z poniższym zestawieniem najczęściej występujących problemów, możliwych przyczyn i proponowanych rozwiązań. Jeśli i to nie pomoże, zawsze masz w odwodzie telefon do przyjaciela. Powodzenia!

Lp.ProblemMożliwa przyczynaRozwiązanie
1.Po włączeniu zasilania taśmy LED nie zapalają się nawet na chwilęŹle podłączony zasilaczSprawdź podłączenie zasilacza do sterownika
Odwrotnie podłączony zasilaczSprawdź, czy zasilacz nie jest odwrotnie podłączony do sterownika
Uszkodzony zasilaczSprawdź, czy zasilacz ma na wyjściu właściwe napięcie
Źle zasilane taśmy LEDSprawdź, czy dodatni biegun zasilacza jest połączony z wyjściem +12V taśm LED
Źle podłączone taśmy LED do sterownikaSprawdź połączenie wyjścia GND (0V) taśm LED z wyjściami sterownika
Odwrotnie podłączone taśmy LEDSprawdź, czy taśmy LED nie są odwrotnie podłączone do zasilacza i sterownika
Uszkodzony sterownikPrześlij sterownik do naprawy lub wymiany
2.Taśmy LED świecą się na stałeParametr Podświetlenie ma zbyt dużą wartośćZmniejsz wartość parametru Podświetlenie
Uszkodzony sterownikPrześlij sterownik do naprawy lub wymiany
3.Po włączeniu zasilania taśmy LED zapalają się na ok. 3s, po czym gasną na stałe (żadne urządzenie nie jest podłączone do wejścia DIS)Źle ustawiony parametr Blokuj/OdblokujUstaw parametr Wejście DIS na wartość BLOKUJ
Uszkodzone wejście DIS sterownikaPrześlij sterownik do naprawy lub wymiany
4.Po włączeniu zasilania taśmy LED zapalają się na ok. 3s, po czym gasną na stałe (do wejścia DIS jest podłączona sonda światła (modele Premium)) Źle ustawiony parametr wejście DIS Zmień wartość parametru Wejście DIS na S1 (najciemniej) do S10 (najjaśniej)
5.Po włączeniu zasilania taśmy LED zapalają się na ok. 3s, po czym gasną na stałe (do wejścia DIS jest podłączone urządzenie)Urządzenie podłączone do wejścia DIS blokuje sterownikPrzełącz stan wyjścia urządzenia podłączonego do wejścia DIS (automat zmierzchowy, zegar programowalny) na przeciwny
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do wejścia DIS (automat zmierzchowy, zegar programowalny) działa poprawnie
6.Urządzenie podłączone do wejścia DIS blokuje sterownik w nocy, a odblokowuje w dzieńUrządzenie podłączone do wejścia DIS blokuje sterownik
Przełącz sposób działania wyjścia urządzenia podłączonego do wejścia DIS (automat zmierzchowy, zegar programowalny) na przeciwnyUstaw parametr Wejście DIS na wartość ODBLOKUJ 7.Po włączeniu zasilania taśmy LED zapalają się na ok. 3s, po czym płynnie się zapalają i nie gasnąJest włączony łącznik świecenia stałegoWyłącz łącznik świecenia stałego W polu widzenia czujnika schodowego znajduje się jakiś obiektUsuń obiekt z pola widzenia czujnika Zmień położenie czujnika tak, aby w jego polu widzenia nie było żadnych obiektów Zmniejsz zasięg czujnika Czujnik schodowy jest ustawiony na zbyt duży zasięgZmniejsz zasięg czujnika Uszkodzony czujnik schodowyWymień czujnik na sprawny 8.Pojawienie się osoby w polu widzenia czujnika schodowego nie powoduje zapalania się taśm LEDZbyt mały zasięg czujnika schodowegoZwiększ zasięg czujnika Źle podłączony czujnik schodowyPopraw podłączenie czujnika schodowego Uszkodzony czujnik schodowyWymień czujnik na sprawny 9.Po pojawieniu się osoby w polu widzenia czujnika schodowego taśmy LED zapalają się, a potem już nie gasnąZbyt duża wartość parametru Czas świeceniaZmniejsz wartość parametru Czas świecenia Jasny obiekt odbijający promieniowanie czujnikaZmień położenie czujnika Zbyt duży zasięg czujnika schodowegoZmniejsz zasięg czujnika

Komentarze

 1. I takie wpisy rozumiem! Wszystko bardzo dobrze jest wyjaśnione;)
  Pozdrawiam i zapraszam do mnie:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Ciekawe rozwiązanie, ale bez elektryka raczej to nie przejdzie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Są tacy, którzy z tym poradnikiem poradzili sobie bez elektryka, ale, zgoda, wiedza techniczna się przydaje. Oczywiście z elektrykami jak najbardziej współpracujemy, zapraszamy do współpracy https://smartleds.pl/kontakt/

   Usuń
 3. W sumie ja nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale bardzo mi się podoba samo rozwiązanie. W sumie zawsze do tego typu prac wzywam niezawodnego elektryka https://www.warszawa-elektryk.pl/oferta/ gdyż ja niestety sama bym sobie z tym nie poradziła.

  OdpowiedzUsuń
 4. Świetnie napisany artykuł. Jak dla mnie bomba.

  OdpowiedzUsuń
 5. Dzień dobry,

  Proponują państwo wspólny przewód zasilający. Czy może być tak, że wspólny jest (-) a przewody (+) wpięte są do wyjść sterownika?

  OdpowiedzUsuń
 6. Niestety, nie ma takiej możliwości, wyjścia naszych sterowników sterują minusem. Wynika to z konstrukcji sterowników. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że sterownik może pracować z LEDami zasilanymi dowolnym napięciem do 24V (najczęściej 10V, 12V, 24V).

  OdpowiedzUsuń
 7. Witam w przypadku zastosowania przycisku łącznika schodowego należy zastosować łącznika mono czy bistabilny ?

  OdpowiedzUsuń
 8. Łączniki chwilowe (dzwonkowe, przyciski) stosujemy do rozpoczęcia sekwencji zapalania schodów (zamiast lub równolegle do czujników). Zwykły wyłącznik bistabilny (lub kombinację łączników schodowy-[krzyżowy]-schodowy) stosujemy do zapalania oświetlenia schodów na stałe.

  OdpowiedzUsuń
 9. Dla fachowca to pewnie bułka z masłem

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Podświetlenie schodów taśmą LED - Planowanie instalacji elektrycznej typu Fala świetlna

Podświetlane schody LED to niezwykle dekoracyjne, a przy tym bardzo praktyczne rozwiązanie, bez którego nie może się obyć nowoczesna instalacja elektryczna w domu. Szczególnie dekoracyjne jest podświetlenie stopni schodowych taśmą ledową oraz animacja włączania i wyłączania oświetlenia przy pomocy inteligentnych sterowników schodowych typu FALA LED. Taki typ sterowania wymaga zaplanowania instalacji ze sterowaniem każdą lampą oddzielnie i tym zagadnieniem zajmiemy się w tym poradniku (część 1). 1. Podświetlane schody LED - nowoczesna i bezpieczna instalacja elektryczna w domu W tej części poradnika doradzam, jak zaplanować typową instalację elektryczną inteligentnego oświetlenia LED schodów z sekwencyjnym włączaniem lamp (falą LED). W drugiej części poradnika opiszę, jak wykonać i uruchomić taką instalację. Opisywane tu podświetlane schody LED to instalacja elektryczna całkowicie bezpieczna, ponieważ jest zasilana bezpiecznym napięciem 12V. Będziesz potrzebował elektryka z upraw

Schodowe czujniki ruchu do oświetlenia LED

Schodowe czujniki ruchu to czujniki ruchu dedykowane specjalnie do wykrywania ruchu na schodach, w przejściach i innych ciągach komunikacyjnych. Wymagania w stosunku do takich czujników są inne niż np. w stosunku do czujników ruchu stosowanych w systemach alarmowych. Jakie są wymagania w stosunku do schodowych czujników ruchu? Schodowe czujniki schodowe powinny reagować tylko na osoby wchodzące na schody, a ignorować osoby przechodzące obok. Powinny zatem charakteryzować się regulowanym i dobrze określonym zasięgiem oraz wąskim kątem detekcji. Ponadto, w przypadku zastosowania do ostatnio bardzo popularnych schodów otwartych, czy zabudowanych tylko z jednej strony, wymaganiem jest, aby były to czujniki ruchu jednoelementowe . Niestety, większość dostępnych na rynku czujników ruchu ma wiele wad, w praktyce dyskwalifikujących te urządzenia do tego zastosowania. Najważniejsze wady to zbyt wielki zasięg (kilka lub kilkanaście metrów), duży kąt widzenia (110-360 stopni), dwuczęściowa b

Ściemnianie oświetlenia LED - o co tu chodzi?

Czy wiesz, że najlepszym sposobem na ściemnianie oświetlenia LED jest regulacja jasności oświetlenia LED po stronie niskiego napięcia zewnętrznego zasilacza o wysokiej jakości? Wykonanie instalacji jak do tradycyjnego oświetlenia, a następnie szukanie rozwiązań do zainstalowania tam oświetlenia LED jest poważnym błędem! Ściemnianie LED po stronie niskiego napięcia Ściemnianie LED (regulacja jasności diod LED) nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W przeciwieństwie do żarówek i świetlówek pojedyńcza dioda LED musi być zasilana niskim, stałym napięciem w zakresie od 2V do 4V (w zależności od koloru świecenia). Co więcej, diody LED posiadają mocno nieliniową charakterystykę zależności prądu płynącego przez diodę (a tym samym jej jasności) od napięcia zasilania. Z tego powodu bardzo istotne jest precyzyjne kontrolowanie i ograniczanie nie tylko napięcia, ale także prądu płynącego przez diodę. Tradycyjne ściemniacze fazowe, idealne do tradycyjnych żarów

Kolorowe oświetlenie schodów

Oświetlenie schodowe nie musi być wyłącznie białe. Szybko rozwijająca się technologia LED sprawiła, że dzisiaj barwa światła może być wybrana odpowiednio do stylistyki wnętrza oraz potrzeb. Czym kierować się przy wyborze koloru oświetlenia schodowego? Oświetlenie LED jednobarwne Zacznę od najbardziej popularnego oświetlenia LED, jednobarwnego w kolorze białym ( oprawy LED lub taśmy LED ). Występuje ono w różnych odcieniach, odpowiadających różnej temperaturze barwowej, mierzonej w kelwinach (K). Temperatura barwowa poniżej 3300 K odpowiada barwie ciepłej, natomiast barwa zimna zaczyna się powyżej 5300 K. Barwę pośrednią zwykło się nazywać barwą neutralną. Im niższa temperatura barwowa, tym bardziej światło będzie przechodziło w żółć. I odwrotnie, im wyższa będzie ta wartość, tym intensywniej światło przejdzie w odcień niebieskawy.  Barwa ciepła tworzy ciepłe wnętrze, przytulną i spokojną atmosferę. Barwa zimna świetnie nadaje się do celów dekoracyjnych oraz oświetlenia punktowego. Sto

Sterowanie oświetleniem RGB - podstawy

Podstawą sterowania oświetleniem RGB jest model przestrzeni barw. Według definicji Wikipedii przestrzeń barw to widma fal elektromagnetycznych z zakresu od 380 do 780 nm (tj. światło widzialne), których matematyczne modele są przedstawiane w trójwymiarowej przestrzeni barw. Dzięki tym modelom barwę można opisać nie tylko przez podanie jej widma, ale przez modele w różnym stopniu zbliżone do ludzkiej percepcji barwy, związanej z fizjologią oka ludzkiego, a szczególnie z występowaniem w siatkówce trzech rodzajów czopków. Najważniejsze przestrzenie barw ujęto w normach międzynarodowych. RGB jako jeden z modeli przestrzeni barw Jednym z modeli przestrzeni barw jest model RGB, odzwierciedlający widmo fal elektromagnetycznych z zakresu światła widzialnego (od 380 do 780 nm). Nie obejmuje on podczerwieni oraz ultrafioletu. Model RGB wynika z właściwości ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła

Jak wygląda obsługa sterownika schodowego przy pomocy aplikacji na smartfon?

Wygodną obsługę instalacji oświetlenia LED schodów przy pomocy aplikacji na smartfon oferuje inteligentny sterownik schodowy smartLEDs Omega Exclusive. Instalacja oświetleniowa wyposażona w czujniki ruchu i zmierzchu lub przyciski oczywiście działa niezależnie od aplikacji, jednakże aplikacja daje dodatkowe możliwości związane także z obsługą. W poprzednich postach zostały omówione:  serwis i uruchamianie konfigurowanie sterownika przez instalatora oraz ustawianie preferencji użytkownika,  a teraz przyszedł czas na omówienie obsługi instalacji przy pomocy aplikacji na smartfon na ekranie OBSŁUGA.  Ekran OBSŁUGA Na górze ekranu OBSŁUGA jest wyświetlany:  aktualny tryb pracy (MAX, DZIEŃ lub NOC)   stan sterownika (ZABLOKOWANIE, CZUWANIE, ZAPALANIE, ŚWIECENIE, OSTRZEGANIE, GASZENIE, ŚWIECENIE STAŁE) przycisk SKRÓĆ, umożliwiający skrócenie aktualnie wykonywanej fazy świecenia lub ostrzegania Poniżej znajdują się:  3 przyciski ZAPAL, umożliwiające rozpoczęcie sekwencji świecenia we wskazany

Dekoracyjne i użytkowe funkcje oświetlenia schodów

Kiedyś oświetlenie schodów pełniło niemal wyłącznie funkcję użytkową, ale wraz z rozwojem technologii LED i pojawieniem się nowych możliwości, także w dziedzinie sterowania oświetleniem LED, coraz większego znaczenia nabiera funkcja dekoracyjna oświetlenia schodowego. Funkcja użytkowa oświetlenia schodów Funkcja użytkowa oświetlenia schodowego jest oczywista - potrzebujemy dobrego oświetlenia na schodach ze względów bezpieczeństwa, a zwłaszcza wtedy, gdy poruszają się po nich małe dzieci lub osoby starsze. Bardzo użytecznym rozwiązaniem jest inteligentne oświetlenie schodów LED z czujnikami ruchu , które zapewni automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia schodowego. Jest to bardzo wygodne, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie, zapobiegające marnowaniu energii. Funkcja dekoracyjna oświetlenia schodów Funkcja dekoracyjna oświetlenia schodowego jest jeszcze wciąż niewystarczająca doceniana, co wiąże się z brakiem odpowiedniej wiedzy lub braku inspiracji. A światło przecież od

Inteligentne schody

Inteligentne schody stają się coraz bardziej popularne. Trudno się temu dziwić. Wyobrażasz sobie, że schody nie giną w mroku, tylko są delikatnie podświetlone? Albo, gdy tylko się pojawisz, lampy automatycznie, płynnie rozjaśniają się do pełnej jasności? A może urzeknie cię płynąca fala świetlna LED w postaci kolejno rozpalających się lamp? Z pewnością docenisz komfort zapominania o wyłączaniu oświetlenia i mniejsze rachunki za energię. A jeśli jeszcze dodamy, że możesz wykonać diagnostykę instalacji ze smartfona, a także pobawić się ustawieniami i wybrać takie, które najbardziej pasują do twoich preferencji, inaczej w dzień, wieczorem i w nocy? Co to są inteligentne schody? Inteligentne schody to system nowoczesnego sterowania oświetleniem LED schodów, z użyciem odpowiednich źródeł światła, inteligentnych sterowników schodowych LED i czujników, funkcjonujący niezależnie lub jako element większego systemu Inteligentnego Domu . Celem inteligentnego sterowania jest zapewnienie uży

Inteligentne sterowniki schodowe wielopunktowego oświetlenia LED typu Fala świetlna- smartLEDs

Inteligentne sterowniki schodowe to cyfrowe urządzenia, które potrafią przemienić smutną niekiedy klatkę schodową w najbardziej reprezentacyjną część domu. Schody nie giną w ciemności, ale są delikatnie oświetlone, a to delikatne podświetlenie nie oślepia, a jedynie podkreśla piękno materiałów użytych do ich budowy. A kiedy zaczniesz wchodzić po schodach z pewnością oczaruje Cię efektowna fala świetlna LED w postaci kolejno i płynnie zapalających się lamp! Co to jest inteligentny sterownik schodowy typu FALA LED i gdzie się go stosuje? Inteligentny sterownik schodowy typu FALA ŚWIETLNA to urządzenie elektroniczne z odpowiednim oprogramowaniem, które steruje wielopunktowym oświetleniem LED. Podstawową funkcją jest kolejne, płynne zapalanie poszczególnych lamp (lub grup lamp) na określony czas w sposób przypominający pojawiającą się falę świetlną. Sterowniki schodowe najczęściej stosuje się do sterowania oświetleniem schodów (stąd ich nazwa). Po zainicjowaniu, cykl pracy ste