Przejdź do głównej zawartości

Jak łatwo uruchomić instalację oświetlenia schodów używając smartfona?

Uruchomianie instalacji oświetlenia LED schodów opisywałem jakiś czas temu krok po kroku w artykule Podświetlane schody LED - montaż i uruchomienie instalacji. Dla posiadaczy nowego sterownika schodowego smartLEDs OMEGA Exclusive z aplikacją na smartfon uruchamianie instalacji może być jeszcze łatwiejsze, bo jest wspomagane przez specjalne diagnostyczne funkcje serwisowe, istotnie ułatwiające pracę instalatorom. 

Uruchmianie instalacji oświetlenia LED schodów przy pomocy mobilnej aplikacji OMEGA smartLEDs. Diagnostyczne funkcje serwisowe dla instalatorów.

Praca z aplikacją OMEGA smartLEDs

Aplikację OMEGA smartLEDs można bezpłatnie ściągnąć ze sklepu Google Play i zainstalować na  smartfonie lub tablecie z systemem Android. Aplikacja współpracuje ze sterownikiem schodowym smartLEDs OMEGA Exclusive (do kupienia w sklepie smartLEDs.pl)wykorzystując do komunikacji ze sterownikiem nowoczesny standard bezprzewodowy Bluetooth Low Energy (minimalne wymagania: Android 5.0, Bluetooth 4.0). 

Przed uruchomieniem aplikacji należy włączyć sterownik OMEGA oraz obsługę Bluetooth w smartfonie.  Po uruchomieniu, aplikacja automatycznie połączy się ze sterownikiem. Po przejściu do ekranu SERWIS I URUCHOMIENIE (ekran chroniony hasłem przed nieuprawnionym dostępem) można zacząć uruchamianie instalacji, korzystając z trzech dostępnych na tym ekranie diagnostycznych funkcji serwisowych: Sprawdź lampy, Sprawdź sterownik i Sprawdź wejścia.

Sprawdzenie lamp LED w instalacji (funkcja Sprawdź lampy)

Sprawdzenie podłączenia lamp LED w instalacji to jedna z pierwszych czynności, którą powinno się zrobić po przystąpieniu do uruchamiania instalacji. Można to zrobić, korzystając z funkcji SPRAWDŹ LAMPY.

Aplikacja OMEGA smartLEDs - Serwisowa funkcja diagnostyczna SPRAWDŹ LAMPY

Za pomocą przycisków NASTĘPNA i POPRZEDNIA należy wybrać lampę do sprawdzenia. Jeśli obwody lamp nie były wcześniej testowane lub mamy podejrzenie, że w obwodzie lampy może występować zwarcie, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zwarcie (lub nadmierne obciążenie) na dowolnym wyjściu grozi spaleniem sterownika. W pierwszym kroku zaleca się naciśnięcie na krótko przycisku 2%, aby zapalić lampę na 2%. Po upewnieniu się, że obwód lampy działa prawidłowo, można przejść do drugiego kroku i nacisnąć przycisk 100%, aby zapalić lampę na 100%.  W ten sposób sprawdzamy wszystkie lampy i ewentualnie poprawiamy instalację.

Sprawdzenie sterownika schodowego (funkcja Sprawdź sterownik)

Ta funkcja diagnostyczna umożliwia sprawdzenie poprawności działania samego sterownika w stanie aktywnym, poprzez wykonanie pełnej sekwencji świecenia (zapalanie, świecenie, ostrzeganie, gaszenie). 

Aplikacja OMEGA smartLEDs - Serwisowa funkcja diagnostyczna SPRAWDŹ STEROWNIK

Należy przetestować wszystkie sposoby zapalania lamp: zapalanie w górę, zapalanie w dół i ew. zapalanie od półpiętra,  zgodnie z ustawieniami dla poszczególnych trybów: MAX, NOC i DZIEŃ. 

W czasie wykonywania tej funkcji sterownik ignoruje rzeczywisty stan wejść sterownika. Dzięki tej funkcji można szybko sprawdzić, czy nieprawidłowe działanie sterownika wynika z jego uszkodzenia, czy też z nieprawidłowego stanu urządzeń podłączonych do wejść sterownika.

Sprawdzenie wejść sterownika (funkcja Sprawdź wejścia)

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie stanu wejść sterownika przy pomocy funkcji Sprawdź wejścia.

Aplikacja OMEGA smartLEDs - Serwisowa funkcja diagnostyczna SPRAWDŹ WEJŚCIA

Funkcja  wyświetla stan wejść sterujących UP, MID oraz DN (AKTYWNE, WYŁĄCZONE) oraz stan wejścia DIS (NIE BLOKUJE, BLOKUJE).

Dla wejścia DIS jest wyświetlana także aktualnie pełniony tryb (funkcja) tego wejścia (BLOKUJ, ODBLOKUJ, PRZERZUCAJ, WWZ), a dla funkcji WWZ (wbudowany wyłącznik zmierzchowy) dodatkowo są wyświetlone: aktualna jasność zmierzona przez sondę światła oraz ustawiony próg jasności (może być on zmieniony na ekranie PREFERENCJE).

Jakie ułatwienia dla instalatorów oferuje jeszcze aplikacja?

Uruchamianie schodowej instalacji oświetlenia LED schodów przy pomocy mobilnej aplikacji na smartfon/tablet stanowi duże ułatwienie dla instalatorów. W tym artykule skupiłem się jedynie na diagnostycznych funkcjach serwisowych aplikacji. Jeden z następnych wpisów poświęcę szerokim możliwościom konfiguracji sterownika schodowego smartLEDs OMEGA Exclusive, przebiegającej łatwo i intuicyjnie z pomocą aplikacji OMEGA smartLEDs. 

Współpraca sterownika z aplikacją stanowi nową jakość, zarówno dla instalatorów - w procesie przygotowywania wielopunktowej instalacji oświetleniowej LED, jak i dla użytkowników, chcących dopasować wybrane parametry działania instalacji do własnych preferencji.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Podświetlenie schodów taśmą LED - Planowanie instalacji elektrycznej typu Fala świetlna

Podświetlane schody LED to niezwykle dekoracyjne, a przy tym bardzo praktyczne rozwiązanie, bez którego nie może się obyć nowoczesna instalacja elektryczna w domu. Szczególnie dekoracyjne jest podświetlenie stopni schodowych taśmą ledową oraz animacja włączania i wyłączania oświetlenia przy pomocy inteligentnych sterowników schodowych typu FALA LED. Taki typ sterowania wymaga zaplanowania instalacji ze sterowaniem każdą lampą oddzielnie i tym zagadnieniem zajmiemy się w tym poradniku (część 1).1. Podświetlane schody LED - nowoczesna i bezpieczna instalacja elektryczna w domuW tej części poradnika doradzam, jak zaplanować typową instalację elektryczną inteligentnego oświetlenia LED schodów z sekwencyjnym włączaniem lamp (falą LED). W drugiej części poradnika opiszę, jak wykonać i uruchomić taką instalację.Opisywane tu podświetlane schody LED to instalacja elektryczna całkowicie bezpieczna, ponieważ jest zasilana bezpiecznym napięciem 12V. Będziesz potrzebował elektryka z uprawnieniami …

Schodowe czujniki ruchu do oświetlenia LED

Schodowe czujniki ruchu to czujniki ruchu dedykowane specjalnie do wykrywania ruchu na schodach, w przejściach i innych ciągach komunikacyjnych. Wymagania w stosunku do takich czujników są inne niż np. w stosunku do czujników ruchu stosowanych w systemach alarmowych. Jakie są wymagania w stosunku do schodowych czujników ruchu?Schodowe czujniki schodowe powinny reagować tylko na osoby wchodzące na schody, a ignorować osoby przechodzące obok. Powinny zatem charakteryzować się regulowanym i dobrze określonym zasięgiem oraz wąskim kątem detekcji. Ponadto, w przypadku zastosowania do ostatnio bardzo popularnych schodów otwartych, czy zabudowanych tylko z jednej strony, wymaganiem jest, aby były to czujniki ruchu jednoelementowe.Niestety, większość dostępnych na rynku czujników ruchu ma wiele wad, w praktyce dyskwalifikujących te urządzenia do tego zastosowania. Najważniejsze wady to zbyt wielki zasięg (kilka lub kilkanaście metrów), duży kąt widzenia (110-360 stopni), dwuczęściowa budowa (f…

Podświetlane schody z falą LED i czujnikami ruchu - Montaż i uruchomienie instalacji

Witam w drugiej części poradnika "Podświetlane schody z falą LED". W tej części omówimy zagadnienia związane z montażem i uruchomieniem zaplanowanej wcześniej schodowej instalacji elektrycznej LED. Zakładam, że czytałeś pierwszą część tego poradnika, dotyczącą planowania i okablowania instalacji podświetlenia LED schodów oraz że zgodnie z informacjami tam zawartymi zgromadziłeś wszystkie potrzebne elementy, zaplanowałeś, gdzie rozmieścisz elementy oraz przygotowałeś instalację kablową.1. Schematy ideowe i montażowe instalacji oświetlenia schodów typu fala LEDPo przygotowaniu wszystkich niezbędnych elementów możesz przystąpić do montażu i uruchomienia zaplanowanej wcześniej instalacji. Możesz skorzystać z przykładowych schematów ideowych i montażowych znajdujących się tutaj w zakładce DO POBRANIA. W tym samym miejscu znajdziesz także obie części tego poradnika w formie dokumentu pdf do ściągnięcia.)
2. Zasady bezpiecznego montażu i uruchomienia instalacji inteligentnego oświet…