poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Schodowe czujniki ruchu do oświetlenia LED

Schodowe optyczne czujniki odległości i ruchu smartLEDs do LED 12V regulacja zasięgu do 200m

Schodowe czujniki ruchu

Schodowe czujniki ruchu to czujniki ruchu przeznaczone do wykrywania ruchu na schodach, w przejściach i innych ciągach komunikacyjnych. Powinny charakteryzować się dobrze określonym zasięgiem i wąskim kątem detekcji. Ze względu na budowę schodów bardzo częstym wymaganiem jest także, aby były to czujniki ruchu jednoelementowe, które można zastosować do schodów zabudowanych tylko z jednej strony bądź ażurowych. Niestety, większość dostępnych na rynku czujników ruchu ma wiele wad, w praktyce dyskwalifikujących te urządzenia w tym zastosowaniu. Najważniejsze wady to zbyt wielki zasięg (kilka lub kilkanaście metrów), duży kąt widzenia (110-360 stopni), dwuczęściowa budowa (fotokomórki) i niepewność działania. Źle dobrane czujniki ruchu będą zapalać światło na schodach nawet wtedy, gdy nikogo na schodach nie ma ani nikt nie wchodzi na nie, mogą wymagać wygibasów na pierwszym schodku (żeby czujnik nas zauważył) lub zapalać światło z dużym opóźnieniem, np. gdy już jesteśmy na 4 stopniu schodów.

Dlaczego czujniki typu PIR oraz czujniki mikrofalowe nie sprawdzają się jako schodowe czujniki ruchu?

Nieokreślony zasięg

Większość dostępnych na rynku czujników ruchu to pasywne czujniki PIR (z ang. Passive Infra Red) lub mikrofalowe. Czujniki PIR działają na zasadzie wykrywania poruszających się obiektów emitujących ciepło (np. osób). Czujniki mikrofalowe wykrywają ruch na zasadzie efektu Dopplera. Obszar wykrywania osób w przypadku obu typów czujników jest niestabilny i mocno zmienny w zależności od takich czynników jak: rozmiar osoby, rodzaj ubrania, szybkość i kierunek poruszania się oraz temperatura otoczenia. Ponieważ wykrywanie ruchu opiera się na pomiarze temperatury, to każda zmiana temperatury na wyższą lub niższą (np. podmuch zimnego powietrza do nagrzanego pomieszczenia) może być traktowana jako alarm. Jeżeli różnica temperatur pomiędzy obiektem poruszającym się, a otoczeniem jest niewielka (np. latem), czujnik może reagować "później" i w efekcie zmniejszy się jego zasięg. W efekcie częste jest "niezauważanie" osób idących po schodach, a także wykrywanie ruchu osób przechodzących obok schodów, a nawet działanie bez wyraźnego powodu (np. reagowanie na przeciągi). Niektórzy sprzedawcy twierdzą, że ich czujniki schodowe PIR mają dokładną regulację zasięgu, ale nie dajcie się nabrać na tę propagandę - z samej zasady działania czujników PIR wynika, że nie da się dobrze określić granicy działania czujnika tego typu.

Wyjście nieodpowiednie dla sterowników schodowych

Czujniki typu PIR w zdecydowanej większości są wykonywane do innych zastosowań, co powoduje, że nie nadają się do współpracy ze sterownikami oświetlenia LED schodów. Sterowniki schodowe wymagają sterowania za pomocą dwustanowych wyjść bezpotencjałowych (zwarcie-rozwarcie) lub niskonapięciowych (0-5V). Natomiast czujniki ruchu są wykonywane jako włączniki oświetlenia 230VAC (podłączenie takiego czujnika bez przekaźnika separującego grozi śmiercią lub kalectwem a także, na 100%, spali sterownik) lub na 12VDC (podłączenie takiego czujnika spowoduje podanie +12V na wejście sterownika, co może trwale uszkodzić sterownik). Z kolei czujki ruchu z systemów alarmowych, choć zwykle mają właściwy typ wyjścia (przekaźnikowe typu NO), to jednak ze względu na wewnętrzne algorytmy przetwarzania sygnału, działają z denerwującym, ponad sekundowym opóźnieniem. Dodatkową wadą większości obecnych na rynku czujników ruchu jest ich hałaśliwość: czujniki te mają wbudowane przekaźniki, które "kłapią" (co może być denerwujące, zwłaszcza w nocy).

Schodowe czujniki optyczne

Czujniki optyczne to czujniki aktywne, działające na zasadzie wysyłania wiązki światła (niewidzialna dla oka podczerwień). Ze względu na zasadę działania bardzo dobrze do wykrywania ruchu na schodach sprawdzają się czujniki optyczne dwuelementowe (bariery świetlne oraz czujniki refleksyjne), jednakże bardzo często budowa schodów wyklucza ich zainstalowanie po obu stronach schodów. Aktualne trendy w projektowaniu to schody otwarte na salon, ażurowe, które wymagają zastosowania czujnika jednoelementowego z możliwością ustawienia zasięgu do 100 cm lub więcej oraz wąskim kątem detekcji.Jednoelementowe schodowe czujniki optyczne odległości i ruchu

Powyższym wymaganiom czynią zadość nowe, niedawno wprowadzone na rynek czujniki optyczne odbiciowe jednoelementowe ALFA smartLEDs oraz DELTA smartLEDs o kącie detekcji 15 stopni, regulowanym zasięgu (maksymalnie do 100cm lub 200cm) oraz mikroprocesorowej adaptacji do warunków otoczenia.

Schodowy czujnik optyczny odbiciowy odległości i ruchu ALFA smartLEDs 12V 100cm Schodowy czujnik optyczny odbiciowy odległości i ruchu DELTA smartLEDs 12V 200cm
Panel przedni czujników odległosci i ruchu ALFA i DELTA smartLEDs 12V


Pożądany zasięg czujników ALFA i DELTA można ustawić z dokładnością do 10cm przy pomocy potencjometru wieloobrotowego oraz diody sygnalizacyjnej zasięgu, umieszczonych w wygodnym miejscu z przodu czujników, pod zdejmowaną osłoną.
Tył czujników odległości i ruchu ALFA i DELTA smartLEDs 12VUnikalną cechą czujników ALFA i DELTA jest adaptacja do trudnych warunków otoczenia, mała wrażliwość na widzialne światło z otoczenia oraz duża odporność na zakłócenia. Czujniki zawdzięczają to mikroprocesorowej obróbce sygnału powracającego do odbiornika. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru między dwoma trybami pracy czujnika. Podstawowym trybem pracy jest tryb czujnika odległości, w którym wykrywane są obiekty znajdujące się w odległości nie większej niż ustawiona w czujniku. W przypadku specyficznych warunków pracy czujnika (np. biała ściana naprzeciwko, powodująca silne odbicie impulsów podczerwieni emitowanych przez czujnik, montaż czujnika blisko stopni schodów, oślepianie czujnika przez inne źródła światła) możliwe jest przełączenie czujnika w tryb czujnika ruchu, w którym wykrywane są zmiany sygnału odbitego od obiektu znajdującego się w odległości nie większej od ustawionej w czujniku.

Zestaw sterujący do oświetlenia schodów: Sterownik schodowy + 2 schodowe czujniki ruchu

Do tej pory na rynku brak było na rynku czujników schodowych o takich właściwościach. Schodowe czujniki ruchu ALFA i DELTA idealnie współpracują ze sterownikami schodowymi wielopunktowego oświetlenia LED smartLEDs, a także z wieloma innymi urządzeniami sterowanymi poprzez uniwersalne wyjścia NPN typu OC (Open Collector), będąc przy tym pozbawionymi wad pozostałych, dostępnych na rynku czujników.

czwartek, 6 kwietnia 2017

Inteligentne oświetlenie LED schodów z wyjściem na półpiętro

Sterowanie oświetleniem LED schodów z użyciem sterowników schodowych

Inteligentne oświetlenie LED schodów to efektowne sterowanie włączaniem i zapalaniem poszczególnych lamp oraz automatyka ruchu i zmierzchu, wykonane przy pomocy odpowiedniego sterownika schodowego LED oraz czujników ruchu i zmierzchu. Sterowniki schodowe smartLEDs typu FALA ŚWIETLNA płynnie włączają kolejne lampy schodowe, są też sterowniki schodowe które włączają oświetlenie płynnie, ale równocześnie. Do wykonania automatyki zwykle wystarczą dwa czujniki ruchu, jeden zainstalowany na dole schodów, drugi - na górze. Dwa czujniki ruchu są jednak niewystarczające w przypadku schodów z półpiętrem, na którym znajduje się wyjście z jakiegoś pomieszczenia, np. z łazienki. Wtedy potrzebny jest jeden lub dwa dodatkowe czujniki ruchu, które instaluje się na półpiętrze, aby wykrywały ruch inicjowany właśnie z półpiętra oraz odpowiedni sterownik/sterowniki schodowe, który obsłuży sygnał z dodatkowych czujników ruchu. Dostępnych jest kilka rozwiązań.

ROZWIĄZANIE PIERWSZE

Kolejne zapalanie lamp typu FALA ŚWIETLNA na obu biegach schodów

Zestaw schodowy do automatyki oświetlenia LED schodów z półpiętrem. Inteligentny sterownik schodowy typu FALA ŚWIETLNA 23 LED + 3 schodowe optyczne czujniki odległości i ruchu do LED 12V 100cmW rozwiązaniu tym wykorzystuje się inteligentny sterownik schodowy SP23 smartLEDs (model Premium lub Standard), dedykowany specjalnie do schodów z wyjściem na półpiętro. Podczas konfiguracji sterownika definiuje się całkowitą liczbę schodków oraz liczbę schodków 1. biegu schodów. Do odpowiednich wejść sterujących podłącza się 3 czujniki ruchu, w tym jeden czujnik z półpiętra. Funkcja obsługi ruchu z półpiętra działa w ten sposób, że po wykryciu ruchu inicjowanego z półpiętra, sterownik włącza kolejne lampy w dół oraz w górę poczynając od półpiętra. Gaszenie oświetlenia nastąpi również automatycznie, stopień po stopniu, począwszy od dołu schodów do góry.
ROZWIĄZANIE DRUGIE

Kolejne zapalanie lamp typu FALA ŚWIETLNA na jednym biegu schodów

Zestaw do automatyki oświetlenia LED schodów. Inteligentny sterownik schodowy typu FALA ŚWIETLNA 19 LED + 2 schodowe optyczne czujniki odległości i ruchu do LED 12V 100cmSterowanie oświetleniem LED schodów. Inteligentny sterownik schodowy oświetlenia LED schodów typu FALA ŚWIETLNA 19 LED + 2 schodowe optyczne czujniki odległości i ruchu do LED 12V 100cmW rozwiązaniu tym wykorzystuje się 2 inteligentne sterowniki schodowe S19 smartLEDs (model Premium lub Stanadard), które sterują oświetleniem schodów niezależnie dla każdego biegu schodów. Podczas konfiguracji każdego ze sterowników definiuje się liczbę schodków obsługiwanych przez każdy sterownik. Do odpowiednich wejść sterujących każdego ze sterowników podłącza się 2 czujniki ruchu. W tym rozwiązaniu każdy z obu biegów schodów może być zapalany i gaszony niezależnie (kolejno i płynnie).ROZWIĄZANIE TRZECIE

Równoczesne zapalanie wszystkich lamp na obu biegach schodów

Sterowanie oswietleniem LED schodów. Sterownik schodowy LED (Inteligentny automat schodowy do LED) + 2 schodowe optyczne czujniki odległości i ruchu do LED 12V 100cm
Rozwiązanie to można zastosować wyłącznie w instalacji z równoległym połączeniem lamp. W rozwiązaniu tym stosuje się 1 inteligentny sterownik schodowy S2 smartLEDs (model Premium lub Standard). Sterownik ten posiada 3 wejścia do podłączenia czujników ruchu: na dole, na górze oraz przy wyjściu na półpiętrze, tak aby wykrywany był również ruch inicjowany z półpiętra schodów. Po wykryciu osoby przez dowolny czujnik ruchu oświetlenie wszystkich lamp jest włączane równocześnie (i płynnie).

Polecany post

Schodowe czujniki ruchu do oświetlenia LED

Schodowe czujniki ruchu Schodowe czujniki ruchu to czujniki ruchu przeznaczone do wykrywania ruchu na schodach, w przejściach i innych ...

Popularne posty