czwartek, 6 kwietnia 2017

Inteligentne oświetlenie LED schodów z wyjściem na półpiętro

Sterowanie oświetleniem LED schodów z użyciem sterowników schodowych

Inteligentne oświetlenie LED schodów to efektowne sterowanie włączaniem i zapalaniem poszczególnych lamp oraz automatyka ruchu i zmierzchu, wykonane przy pomocy odpowiedniego sterownika schodowego LED oraz czujników ruchu i zmierzchu. Sterowniki schodowe smartLEDs typu FALA ŚWIETLNA płynnie włączają kolejne lampy schodowe, są też sterowniki schodowe które włączają oświetlenie płynnie, ale równocześnie. Do wykonania automatyki zwykle wystarczą dwa czujniki ruchu, jeden zainstalowany na dole schodów, drugi - na górze. Dwa czujniki ruchu są jednak niewystarczające w przypadku schodów z półpiętrem, na którym znajduje się wyjście z jakiegoś pomieszczenia, np z łazienki. Wtedy potrzebny jest jeden lub dwa dodatkowe czujniki ruchu, które instaluje się na półpiętrze, aby wykrywały ruch inicjowany właśnie z półpiętra oraz odpowiedni sterownik/sterowniki schodowe, który obsłuży sygnał z dodatkowych czujników ruchu. Do blokowania zapalania światła w dzień potrzebny jest wyłącznik zmierzchowy. Może to być zewnętrzny automat zmierzchowy, zegar astronomiczny lub - w przypadku sterowników schodowych smartLEDs w wersji Premium - wyłącznik zmierzchowy wbudowany w sterownik. W przypadku schodów z półpiętrem dostępnych jest kilka rozwiązań.

ROZWIĄZANIE PIERWSZE

Kolejne zapalanie lamp typu FALA ŚWIETLNA na obu biegach schodów

W rozwiązaniu tym wykorzystuje się inteligentny sterownik schodowy SP23-P smartLEDs (lub SP23-S), dedykowany specjalnie do schodów z wyjściem na półpiętro. Podczas konfiguracji sterownika definiuje się całkowitą liczbę schodków oraz liczbę schodków 1. biegu schodów. Do odpowiednich wejść sterujących podłącza się wyjścia z 3 czujników ruchu, w tym jeden czujnik z półpiętra. Funkcja obsługi ruchu z półpiętra działa w ten sposób, że po wykryciu ruchu inicjowanego z półpiętra, sterownik włącza kolejne lampy w dół oraz w górę poczynając od półpiętra. Gaszenie oświetlenia nastąpi również automatycznie, stopień po stopniu, począwszy od dołu schodów do góry.


ROZWIĄZANIE DRUGIE

Kolejne zapalanie lamp typu FALA ŚWIETLNA na jednym biegu schodów

W rozwiązaniu tym wykorzystuje się 2 inteligentne sterowniki schodowe S19-P smartLEDs (lub S19-S), które sterują oświetleniem schodów niezależnie dla każdego biegu. Podczas konfiguracji każdego ze sterowników definiuje się liczbę schodków obsługiwanych przez każdy sterownik. Do odpowiednich wejść sterujących każdego ze sterowników podłącza się po 2 wyjścia z odpowiednich czujników ruchu. W tym rozwiązaniu każdy z obu biegów schodów może być zapalany i gaszony niezależnie (kolejno i płynnie).

ROZWIĄZANIE TRZECIE

Równoczesne zapalanie wszystkich lamp na obu biegach schodów


Rozwiązanie to można zastosować wyłącznie w instalacji z równoległym połączeniem lamp. W rozwiązaniu tym stosuje się 1 inteligentny sterownik schodowy S2-P smartLEDs (lub S2-S). Sterownik ten ma możliwość podłączenia 3 lub więcej czujników ruchu: na dole, na górze oraz przy wyjściu na półpiętro, tak aby wykrywany był również ruch inicjowany z półpiętra schodów. Po wykryciu osoby przez dowolny czujnik ruchu oświetlenie wszystkich lamp jest włączane równocześnie (i płynnie).