środa, 13 stycznia 2016

Podświetlane schody LED typu Fala świetlna - Jak wykonać instalację elektryczną?

1. Instalacja elektryczna w domu - Zasady bezpiecznego montażu i uruchomienia inteligentnego oświetlenia schodowego LED 12V

Podświetlane schody LED 12V. Instalacja elektryczna w domu.Witam w drugiej części poradnika Podświetlane schody LED typu Fala świetlna. W tej części omówimy zagadnienia związane z montażem i uruchomieniem zaplanowanej wcześniej schodowej instalacji elektrycznej LED. Zakładam, że czytałeś pierwszą część tego poradnika, dotyczącą planowania i okablowania inteligentnej instalacji elektrycznej podświetlenia LED schodów oraz że zgodnie z informacjami tam zawartymi zgromadziłeś wszystkie potrzebne elementy, zaplanowałeś, gdzie rozmieścisz elementy oraz przygotowałeś instalację kablową.

Instalacja elektryczna w domu - Podświetlane schody LED. Schemat montażowy schodowej instalacji oświetlenia LED.Teraz możesz przystapić do montażu i uruchomienia zaplanowanej wcześniej instalacji (Szczegółowy schemat montażowy instalacji możesz ściągnąć z zakładki "DO POBRANIA" na stronie firmowej smartLEDs.pl http://smartLEDs.pl. W tym samym miejscu znajdziesz także obie części poradnika w formie dokumentu do ściągnięcia.)

Zasady bezpiecznego montażu i uruchomienia instalacji

Na początek kilka bardzo ważnych uwag. Każda instalacja elektryczna w domu, także opisywana tu schodowa instalacja elektryczna LED 12V wymaga przy montażu i uruchomieniu rygorystycznego przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przeczytaj dokładnie poniższe zasady i zastosuj się do nich. Pozwoli ci to uniknąć przykrych niespodzianek i rozczarowań.

 • Podłączenie zasilaczy, automatów zmierzchowych i zegarów zasilanych z sieci elektrycznej może być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektroinstalatora mającego stosowne uprawnienia (tu naprawdę chodzi o życie!).
 • Wszelkie czynności instalacyjne należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Napięcia zasilające można włączyć dopiero po dokładnym sprawdzeniu poprawności wszystkich połączeń.
 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją użytkownika zastosowanych urzaądzeń i zwróć szczególną uwagę na wszystkie uwagi i ostrzeżenia. Pozwoli to na uniknięcie wielu kłopotów i problemów przy uruchamianiu układu.
 • Szczególną ostrożność należy zachować przy podłączeniu wejść sterujących (UP, DOWN, MID, DIS). Są to wejścia bezpotencjałowe, na które nie mogą być podawane jakiekolwiek napięcia, gdyż grozi to spaleniem sterownika. Należy upewnić się, że podłączane urządzenia sterujące (w tym zasilane napięciem 12V) nie podają na wyjście żadnego napięcia (to na wypadek, gdybyś chciał podłączać inne urządzenia niż te, o których piszę w tym poradniku).
 • Lampy LED należy podłączać kolejno od dołu schodów do kolejnych wyjść sterownika (w przypadku schodów z wyjściem na półpiętro - najpierw lampy 1. poziomu, od lampy L1 w górę, a następnie, bez jakiejkolwiek przerwy, lampy 2. poziomu). Wyjątek stanowi Lampa Master (jeśli jest zdefiniowana), którą zawsze podłącza się do ostatniego wyjścia sterownika w wersji Premium (odpowiednio: L19 lub L23) i ew. pomocnicza lampa Master, którą podłącza się do przedostatniego wyjścia sterownika (odpowiednio: L18 lub L22).

2. Montaż inteligentnej instalacji elektrycznej podświetlenia schodów LED 12V

WAŻNE! Przed rozpoczęciem prac montażowych upewnij się, że żadne montowane urządzenie nie jest zasilane ani żaden przewód nie jest podłączony do jakiegokolwiek zasilania. Podłączenie napięcia sieci do zasilacza i automatu zmierzchowego powierz elektrykowi mającemu stosowne uprawnienia.

Jak łączyć przewody elektryczne?


Instalacja elektryczna w domu. Podświetlane schody LED 12V. Zaciskowe szybkozłączki żelowe UY, UR i UGNa rynku jest dużo typów złączy. My polecamy zaciskowe szybkozłączki żelowe: UY (podwójne), UR (potrójne) i UG (podwójne przelotowe). Pozwalają one na łączenie przewodów o średnicach żył od 0,4 do 1mm (średnica przewodu z izolacją nie powinna przekraczać 1,67mm). Mają one wiele zalet: dają trwałe i szczelne połączenia, nie wymagają zdejmowania izolacji, przy odrobinie wprawy można je skutecznie i szybko zaciskać za pomocą zwykłych kombinerek.
Instalacja elektryczna w domu. Podświetlane schody LED 12V. Szybkozłączki zaciskowe WAGO z dźwignią Instalacja elektryczna w domu. Podświetlane schody LED. Szybkozłączki zaciskowe WAGO bez dźwigni
Jeśli jest potrzeba połączenia większej liczby przewodów lub o większej średnicy, dobrym rozwiązaniem są szybkozłączki zaciskowe WAGO: zwykłe lub z dźwignią.
Jak przygotować i sprawdzić taśmy LED?


Jak ciąć taśmy LED?Schody podświetlane taśmą LED - przygotowanie przewodów przyłączeniowych.
Taśmy LED
przeważnie kupuje się w 5-metrowych krążkach. Należy je odpowiednio przygotować do instalacji. Pierwszą czynnością jest pocięcie taśm na odcinki o odpowiednich długościach i przylutowanie przewodów przyłączeniowych (czerwony do +12V, czarny do GND). Zamiast lutowania można użyć przewodów ze specjalnymi złączami do taśm LED, ale nie zalecam takiego rozwiązania (pewność i trwałość połączenia jest dużo niższa).

Tak przygotowane taśmy LED instaluje się w podstopniach schodów. Należy je zamontować tak, aby nie powodować olśnienia, mogącego oślepić osobę wchodzącą na schody, lecz aby zapewnić dobre widzenie każdego stopnia i kierować strumień na schody (można użyć do tego profili LED).

Jeżeli masz już zainstalowane taśmy LED (lub lampy schodowe), sprawdź, czy są one prawidłowo połączone. Sprawdzenia najprościej dokonasz podłączając prowizorycznie po kolei każdą z taśm LED bezpośrednio do napięcia z zasilacza 12V (upewnij się, że twój zasilacz ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe, w przeciwnym razie możesz spalić zasilacz). Jeśli taśma zaświeci się, taśma jest podłączona prawidłowo. Jeśli nie zaświeci się, to są możliwe 3 przypadki:

 • Zwarcie (zasilacz się wyłączy, zgaśnie dioda sygnalizująca poprawną pracę zasilacza) - należy je zlokalizować i usunąć; jeśli nie ma zwarcia, to
 • Taśma jest podłączona odwrotnie (spróbuj podłączyć napięcie odwrotnie; jeśli taśma zaświeci się, należy zamienić polaryzację: czerwony przewód przylutować do +12V, czarny do GND (-12V). Jeśli taśma nadal się nie świeci, to
 • Taśma jest uszkodzona lub jest rozwarcie (taśma jest źle podłączona, zimny lut lub przewód jest uszkodzony albo się oderwał) - popraw połączenia lub wymień przewód lub taśmę.

Sprawdzenie wszystkich taśm LED przed podłączeniem do sterownika jest ogromnie ważne. Zwarcie może spowodować spalenie sterownika schodowego. Rozwarcie lub odwrotne podłączenie taśmy LED będzie skutkować nieświeceniem taśmy, a zlokalizowanie przyczyny po zmontowaniu całego układu będzie trudne.

Jak podłączyć schodowe czujniki optyczne ALFA smartLEDs lub DELTA smartLEDs?

Jeśli zdecydowałeś się na schodowe czujniki odległości i ruchu ALFA lub schodowe czujniki odległości i ruchu DELTA, to kolejnym krokiem jest ustawienie zasięgu, a następnie zamontowanie czujnika.

 Schodowy czujnik optyczny odbiciowy odległości i ruchu ALFA smartLEDs - panel przedni Schodowy czujnik optyczny odbiciowy odległości i ruchu ALFA smartLEDs - wyprowadzenia z tyłu czujnikaZasięg ustawia się przy pomocy potencjometru, umieszczonego z przodu czujnika, pod zdejmowaną osłoną. Wartość ustawionego zasięgu jest sygnalizowana poprzez odpowiednią liczbę mrugnięć czerwonej diody LED (jedno mrugnięcie oznacza 1 dm). Z tyłu czujnika znajduje się 3-polowa listwa zaciskowa do montażu elektrycznego. Montaż podtynkowy wykonuje się w otworze o średnicy 35mm (można wykorzystać rurkę pcv o średnicy wewnętrznej 35mm).


Jak podłączyć taśmy LED?

Podłącz po kolei taśmy LED. Zacznij od taśmy L1. Zdejmij zewnętrzną powłokę izolacji (ok. 10cm) z pętli kabla L1-8 wypuszczonej przy taśmie L1. Przetnij (w górnej części) przewód sterujący taśmą L1 (na naszym schemacie jest to przewód w białej izolacji). Połącz "uwolniony" w ten sposób przewód z czarnym przewodem taśmy LED. Do połączenia użyj złączki żelowej UY2. Przewód wspólny (DY w czerwonej izolacji) połącz z czerwonym przewodem taśmy LED za pomocą złączki przelotowej UG lub złączki potrójnej UR, a jeżeli średnica przewodu jest zbyt duża, użyj złączki zaciskowej WAGO.

Tę samą operację powtórz przy kolejnych taśmach LED. Pamiętaj o zachowaniu właściwej kolejności podłączania przewodów sterujących. Najprościej będzie, jeśli zastosujesz kolejność zgodną ze schematem montażowym (biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy, czarny, niebieski, zielony). Uwaga: twoje przewody mogą mieć inne kolory, często zamiast przewodu pomarańczowego lub zielonego występuje kolor fioletowy.

Jak podłączyć sondę światła (model Premium), automat zmierzchowy lub zegar?

Działanie sterownika schodowego można blokować w dzień. Blokowanie w dzień można realizować za pomocą wbudowanego wyłącznika zmierzchowego z sondą światła (w przypadku modeli Premium), zewnętrznego automatu zmierzchowego lub zegara. Można zastosować dowolny automat zmierzchowy z wyjściem izolowanym od napięcia sieci i odpowiednim wyjściem (zwarcie w dzień). W sklepie smartLEDs.pl oferujemy doskonały automat zmierzchowy. Jest to urządzenie zasilane z napięcia sieci 230V, z zewnętrzną sondą światła. Sondę światła należy połączyć z odpowiednim wejściem automatu zmierzchowego. W sklepie smartLEDs.pl oferujemy także bardzo dobre zegary astronomiczne REV-303. Wyjście urządzenia blokującego działanie sterownika w dzień podłącza się do wejścia DIS (jeden zacisk) oraz masy (GND, drugi zacisk). Na razie nic nie podłączaj do wejścia DIS (zrobisz to później, po uruchomieniu sterownika).

Jak podłączyć sterownik schodowy?

Podłącz przewody do sterownika schodowego zgodnie ze schematem montażowym. Sterowniki schodowe smartLEDs mają obudowy do instalacji na szynie TH-35, ze śrubowymi złączami zaciskowymi. Do podłączenia przewodów nie są w tym przypadku potrzebne żadne dodatkowe złączki.

3. Uruchomienie inteligentnej instalacji podświetlenia schodów LED 12V

Zaleca się, aby instalacja elektryczna podświetlenia LED schodów była uruchamiana w następujących krokach:

 • Sprawdź dokładnie wszystkie połączenia. Upewnij się, że w instalacji nie ma pomyłek ani zwarć. Zaizoluj wszystkie nieużywane przewody.
 • Jeśli wszystko jest ok, włącz zasilanie. Na ok. 3s powinny zapalić się wszystkie taśmy LED, a po tym czasie powinny przygasnąć do wartości podświetlenia (fabrycznie ustawione podświetlenie to 2% pełnej jasności).
 • Jeśli sterowanie taśmami działa poprawnie, należy sprawdzić działanie czujników ruchu. Pojawienie się osoby w polu widzenia czujnika schodowego (naruszenie czujnika) powinno spowodować płynne zapalenie się po kolei wszystkich taśm LED, a po ok. 30s od zakończenia naruszenia czujnika, taśmy powinny płynnie po kolei przygasnąć (do poziomu podświetlenia).
 • Ostatnim krokiem jest podłączenie sondy światła (modele Premium), automatu zmierzchowego lub zegara do wejścia DIS. Wyjście sondy, automatu i zegara ma 2 zaciski: jeden należy połączyć z masą GND a drugi z wejściem DIS sterownika schodowego, zgodnie ze schematem montażowym. Po zasłonięciu sondy światła (użyj do tego czarnej taśmy izolacyjnej, sam palec nie wystarczy) automat zmierzchowy powinien przełączyć się, z pewnym opóźnieniem, w tryb nocny (w przypadku automatu zmierzchowego zapali się czerwona diodka LED na froncie automatu) i zgasić wszystkie lampy LED.

Pamiętaj, żeby jakichkolwiek manipulacji i zmian w instalacji dokonywać przy wyłączonym zasilaniu. Nawet krótkotrwałe pojawienie się napięcia na niewłaściwym wyprowadzeniu sterownika może trwale uszkodzić sterownik, a takie uszkodzenia nie są objęte gwarancją. Zasilanie włącz dopiero wtedy, gdy masz pewność, że wszystko jest połączone prawidłowo.

Konfigurowanie sterownika schodowego


Sterowniki schodowe smartLEDs są dostarczane w typowej konfiguracji, pasującej do większości przypadków. Konfigurację sterownika możesz dopasować do swoich potrzeb przy pomocy wbudowanego konfiguratora. Jeśli chcesz zmienić konfigurację, zapoznaj się dobrze z instrukcją użytkownika dostarczoną razem ze sterownikiem i postępuj zgodnie z zawartym w tej instrukcji rozdziałem opisującym konfigurowanie sterownika.

Podstawowe parametry, jakie powinieneś zmienić, aby dopasować działanie sterownika do twojej instalacji, to:

 • Liczba lamp – ustaw na wartość równą liczbie wszystkich osobno sterowanych lamp (taśm) LED, wliczając w to lampę Master
 • Liczba lamp 1. poziomu schodów (SP23) – ustaw na wartość równą liczbie lamp do półpiętra
 • Ściemnialność lamp (modele Standard) lub Płynność (modele Premium) – ustaw zależnie od tego, jakimi lampami ma sterować sterownik schodowy
 • Czas świecenia – dopasuj do szybkości osób korzystających ze schodó
 • Lampa Master (modele Premium) – ustaw ten parametr na TAK, jeśli w twojej instalacji występuje lampa Master
 • Jasność i Jasność Master (modele Premium) – dopasuj jasność lamp do swoich potrzeb
 • Podświetlenie i Podświetlenie Master (modele Premium)– dopasuj wartość podświetlenia do swoich potrzeb
 • Wejście DIS (modele Premium) – ustaw próg jasności (S1 do S10) jeżeli używasz wbudowanego wyłącznika zmierzchowego; jeżeli używasz automatu zmierzchowego działającego odwrotnie niż potrzeba (np. AZ-112), zmień wartość tego parametru na ODBLOKUJ; jeśli tego nie zrobisz, sterownik będzie działał odwrotnie niż oczekujesz (będzie aktywny tylko w dzień, a wieczorem i w nocy będzie blokowany).

Zestawienie najczęściej występujacych problemów i ich rozwiązań

Mam nadzieję, że oto cieszysz się wspaniałymi efektami płynnie zapalającego się oświetlenia LED podświetlanych schodów. Jeżeli coś jednak poszło nie tak, instalacja elektryczna nie działa prawidłowo i nie wiesz, jak rozwiązać ten problem, zapoznaj się z poniższym zestawieniem najczęściej występujących problemów, możliwych przyczyn i proponowanych rozwiązań. Jeśli i to nie pomoże, zawsze masz w odwodzie telefon do przyjaciela. Powodzenia!

Lp.ProblemMożliwa przyczynaRozwiązanie
1.Po włączeniu zasilania taśmy LED nie zapalają się nawet na chwilęźle podłączony zasilaczsprawdź podłączenie zasilacza do sterownika
odwrotnie podłączony zasilaczsprawdź, czy zasilacz nie jest odwrotnie podłączony do sterownika
uszkodzony zasilaczsprawdź, czy zasilacz ma na wyjściu właściwe napięcie
źle zasilane taśmy LEDsprawdź, czy dodatni biegun zasilacza jest połączony z wyjściem +12V taśm LED
źle podłączone taśmy LED do sterownikasprawdź połączenie wyjścia GND (0V) taśm LED z wyjściami sterownika
odwrotnie podłączone taśmy LEDsprawdź, czy taśmy LED nie są odwrotnie podłączone do zasilacza i sterownika
uszkodzony sterownikprześlij sterownik do naprawy lub wymiany
2.Taśmy LED świecą się na stałeparametr Podświetlenie ma zbyt dużą wartośćzmniejsz wartość parametru Podświetlenie
uszkodzony sterownikprześlij sterownik do naprawy lub wymiany
3.Po włączeniu zasilania taśmy LED zapalają się na ok. 3s, po czym gasną na stałe (żadne urządzenie nie jest podłączone do wejścia DIS)źle ustawiony parametr Blokuj/Odblokujustaw parametr Wejście DIS na wartość BLOKUJ
uszkodzone wejście DIS sterownikaprześlij sterownik do naprawy lub wymiany
4.Po włączeniu zasilania taśmy LED zapalają się na ok. 3s, po czym gasną na stałe (do wejścia DIS jest podłączona sonda światła (modele Premium)) źle ustawiony parametr wejście DIS zmień wartość parametru Wejście DIS na S1 (najciemniej) do S10 (najjaśniej)
5.Po włączeniu zasilania taśmy LED zapalają się na ok. 3s, po czym gasną na stałe (do wejścia DIS jest podłączone urządzenie)urządzenie podłączone do wejścia DIS blokuje sterownikprzełącz stan wyjścia urządzenia podłączonego do wejścia DIS (automat zmierzchowy, zegar programowalny) na przeciwny
sprawdź, czy urządzenie podłączone do wejścia DIS (automat zmierzchowy, zegar programowalny) działa poprawnie
6.Urządzenie podłączone do wejścia DIS blokuje sterownik w nocy, a odblokowuje w dzieńurządzenie podłączone do wejścia DIS blokuje sterownikprzełącz sposób działania wyjścia urządzenia podłączonego do wejścia DIS (automat zmierzchowy, zegar programowalny) na przeciwny
ustaw parametr Wejście DIS na wartość ODBLOKUJ
7.Po włączeniu zasilania taśmy LED zapalają się na ok. 3s, po czym płynnie się zapalają i nie gasnąjest włączony łącznik świecenia stałegowyłącz łącznik świecenia stałego
w polu widzenia czujnika schodowego znajduje się jakiś obiektusuń obiekt z pola widzenia czujnika
zmień położenie czujnika tak, aby w jego polu widzenia nie było żadnych obiektów
zmniejsz zasięg czujnika
czujnik schodowy jest ustawiony na zbyt duży zasięgzmniejsz zasięg czujnika
uszkodzony czujnik schodowywymień czujnik na sprawny
8.Pojawienie się osoby w polu widzenia czujnika schodowego nie powoduje zapalania się taśm LEDzbyt mały zasięg czujnika schodowegozwiększ zasięg czujnika
źle podłączony czujnik schodowypopraw podłączenie czujnika schodowego
uszkodzony czujnik schodowywymień czujnik na sprawny
9.Po pojawieniu się osoby w polu widzenia czujnika schodowego taśmy LED zapalają się, a potem już nie gasnązbyt duża wartość parametru Czas świeceniazmniejsz wartość parametru Czas świecenia
jasny obiekt odbijający promieniowanie czujnikazmień połozenie czujnika
zbyt duży zasięg czujnika schodowegozmniejsz zasięg czujnika


poniedziałek, 11 stycznia 2016

Podświetlenie schodów taśmą LED - Planowanie instalacji elektrycznej typu Fala świetlna

1. Podświetlane schody LED - nowoczesna i bezpieczna instalacja elektryczna w domu

Podświetlane schody LED to niezwykle dekoracyjne, a przy tym bardzo praktyczne rozwiązanie, bez którego nie może się obyć nowoczesna instalacja elektryczna w domu. Szczególnie dekoracyjne jest podświetlenie stopni schodowych taśmą ledową oraz animacja włączania i wyłączania oświetlenia przy pomocy inteligentnych sterowników schodowych typu FALA ŚWIETLNA LED. Taki typ sterowania wymaga zaplanowania instalacji ze sterowaniem każdą lampą oddzielnie i tym zagadnieniem zajmiemy się w tym poradniku.
Podświetlane schody LED. Schemat montażowy schodowej instalacji oświetlenia LED.W tej części poradnika doradzam, jak zaplanować typową instalację elektryczną inteligentnego oświetlenia LED schodów. W drugiej części poradnika opiszę, jak wykonać i uruchomić taką instalację. Aby ułatwić ci zrozumienie opisanej instalacji, narysowałem szczegółowy schemat montażowy instalacji (do ściągnięcia ze strony firmowego sklepu internetowego http://smartleds.pl/do-pobrania/. W tym samym miejscu znajdziesz także ten wpis w formie poradnika do ściągnięcia.) Oczywiście, możliwych rozwiązań instalacyjnych może być dużo więcej. Jeżeli nie masz schodów z półpiętrem, nie potrzebujesz instalować czujnika na półpiętrze. Jeśli wybrałeś sterownik typu Premium, nie potrzebujesz automatu zmierzchowego, blokowanie działania sterownika w dzień załatwi wbudowany wyłącznik zmierzchowy z dołączoną do sterownika sondą światła. Wyłącznik (automat) zmierzchowy możesz zastąpić zegarem astronomicznym. Żadne z tych urządzeń nie będzie ci potrzebne, jeżeli na schodach nawet w dzień jest ciemno i instalacja oświetlenia schodów ma działać całą dobę. Jeśli żaden opisany tu wariant instalacji nie pasuje do twoich potrzeb, napisz do nas albo zadzwoń: doradzimy, co i jak zrobić. Kontakt do nas znajdziesz na stronie http://smartleds.pl.

Podświetlane schody LED. Planowanie instalacji elektrycznej.Opisywane tu podświetlane schody LED to instalacja elektryczna całkowicie bezpieczna, ponieważ jest zasilana bezpiecznym napięciem 12V. Będziesz potrzebował elektryka z uprawnieniami tylko do podłączenia zasilania 230V do zasilacza oraz, ewentualnie, automatu zmierzchowego. Pamiętaj, aby bezwzględnie stosować zasadę, że wszelkie prace kablowe i montażowe można wykonywać tylko przy wyłączonym napięciu zasilania (rozłącz bezpiecznik i upewnij się za pomocą próbnika napięcia, że napięcie jest wyłączone).

Co należy zrobić, aby cieszyć się w domu instalacją elektryczną z podświetlanymi schodami? Czy wykonanie takiej instalacji nie jest zbyt skomplikowane? Przeczytaj ten poradnik, a przekonasz się, że jeśli masz podstawową wiedzę techniczną, z tym poradnikiem bez problemu dasz sobie radę.

2. Podświetlane schody LED - Czego potrzebujesz do wykonania instalacji?

Podświetlane schody LED to instalacja elektryczna, do wykonania której potrzebne są następujące elementy:
 • inteligentny sterownik schodowy smartLEDs
 • 2 czujniki schodowe np. ALFA smartLEDs (a jeżeli masz schody z wyjściem na półpiętrze, to 3 takie czujniki)
 • wyłącznik zmierzchowy WZM-01 (nie jest potrzebny, jeśli wybrałeś model Premium sterownika schodowego) lub zegar astronomiczny REV-303 (Nie potrzebujesz tych urządzeń, jeśli oświetlenie schodów ma być aktywne całą dobę,)
 • taśmy LED (lub oprawy schodowe LED)
 • zasilacz LED z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym
 • przewody do połączenia elementów instalacji
 • złączki i taśma izolacyjna
 • narzędzia (wkrętaki, kombinerki, szczypce boczne, nóż, nożyczki, próbnik napięcia sieci)
Możesz także potrzebować łączników instalacyjnych, jeżeli chcesz mieć możliwość zapalania światła na schodach na dowolnie długi czas. W przypadku kłopotów z wykonaną instalacją (zwarcia, przerwy, pomyłki w połączeniach) przyda ci się również miernik uniwersalny (woltomierz, omomierz).

Jak dobrać odpowiedni sterownik schodowy?

Inteligentne sterowniki schodowe oświetlenia LED 12V/24V smartLEDs. Podświetlane schody LED. Schodowa instalacja elektryczna.Sterownik schodowy LED to cyfrowe, inteligentne urządzenie, które płynnie zapala kolejne lampy LED i po ustalonym czasie płynnie po kolei je gasi. To mikroprocesorowe serce całej instalacji oświetlenia schodowego, dlatego też istotny jest właściwy wybór sterownika. Cieszące się dużym powodzeniem na rynku, funkcjonalnie i technicznie zaawansowane, polskie sterowniki schodowe smartLEDs to rodzina sterowników schodowych, która w połączeniu z precyzyjnymi czujnikami ruchu np. smartLEDs ALFA, stanowi doskonałą bazę do wykonania instalacji podświetlanych schodów LED. Zastosowany algorytm zapewnia prawidłowość działania niezależnie od liczby osób i kierunku poruszania się osób po schodach.

Produkowane są 3 typy sterowników schodowych smartLEDs (SP23, S19 i S2), każdy w 2 wersjach: Premium (modele SP23-P, S19-P i S2-P) oraz Standard (modele SP23-S, S19-S i S2-S). Sterowniki S2 przeznaczone są do uproszczonych instalacji z równoległym połączeniem lamp (wszystkie lampy są zapalane i gaszone równocześnie). O tym, jak zaplanować i wykonać instalację dla sterowników S2, piszemy w osobnym poradniku.

Modele Premium sterowników schodowych smartLEDs umożliwiają doskonałe dopasowanie działania do potrzeb użytkownika poprzez ustawienie nawet do 19 parametrów. Modele Premium posiadają ponadto wbudowany wyłącznik zmierzchowy (z dołączaną do sterownika sondą światła). Natomiast modele Standard są „budżetową” wersją modeli Premium, z typowymi ustawieniami większości parametrów oraz maksymalnie uproszczoną konfiguracją.

Najbardziej charakterystyczną funkcją sterowników schodowych SP23 i S19 jest animacja oświetlenia LED, polegająca na kolejnym, płynnym włączaniu i wyłączaniu oświetlenia LED, lampa po lampie (a w przypadku podświetlenia schodów taśmami LED – stopień po stopniu), wytwarzając w ten sposób bardzo dekoracyjny efekt wznoszącej się lub opadającej fali świetlnej. Dzięki 7-stopniowej regulacji płynności fali świetlnej w modelach Premium (od energicznego zapalania/gaszenia do bardzo łagodnego), efekt dekoracyjny można łatwo dopasować do swoich upodobań. Dodatkowo sterowniki schodowe w wersji Premium posiadają opcję ostrzegania przed zbliżającym się automatycznym zgaszeniem świateł np. poprzez mruganie lub wędrujące wygaszenie. Drugą ważną funkcją sterowników schodowych jest zapewnienie delikatnego podświetlenia schodów po zmierzchu (opcjonalne w modelach Premium), standardowo na 2% maksymalnej jasności. Modele Premium umożliwiają ustawienie jasności lamp (czy taśm) LED nie tylko w stanie aktywnym (świecenie LED), lecz również w stanie czuwania (podświetlenie LED). Sterowniki schodowe smartLEDs posiadają też wiele innych użytecznych funkcji, np. funkcję świecenia stałego oraz sterowanie lampą Master (modele Premium, do podświetlenia LED poręczy lub do oświetlenia ogólnego LED), a sterownik SP23 ma dodatkową funkcję obsługi ruchu generowanego z półpiętra schodów. Sterowniki schodowe smartLEDs mogą sterować zarówno lampami ściemnialnymi, jak i nieściemnialnymi. W przypadku lamp ściemnialnych zapalanie lamp jest stopniowe i płynne, a w przypadku lamp nieściemnialnych – skokowe (w tym przypadku nie ma też podświetlenia).

Sterownik schodowy LED smartLEDs należy wybrać przede wszystkim w zależności od tego, czy ma być obsługiwany ruch z półpiętra (taką możliwość mają tylko modele SP23-P i SP23-S), od liczby lamp LED, które mają być sterowane (jeśli do 19, to wybierz S19, jeśli powyżej 19, to wybierz SP23) a także od tego, czy wystarczają ci cechy funkcjonalne modeli Standard. Jeśli planujesz zainstalowanie taśm LED w podstopniach schodów, liczba lamp jest zwykle równa liczbie stopni schodów (plus ewentualnie dodatkowa lampa MASTER do oświetlenia ogólnego lub podświetlenia poręczy). Jeśli zaś zamierzasz użyć opraw schodowych, zwykle instaluje się je nad każdym stopniem; czasami inwestorzy decydują się na instalację nad co drugim stopniem. Masz do wyboru następujące sterowniki:
 • SP23-P (do 23 lamp LED, obsługa półpiętra, rozbudowana konfiguracja, wbudowany wyłącznik zmierzchowy
 • SP23-S (do 23 lamp LED, obsługa półpiętra, uproszczona konfiguracja)
 • S19-P (do 19 lamp LED, rozbudowana konfiguracja, wbudowany wyłącznik zmierzchowy)
 • S19-S (do 19 lamp LED, uproszczona konfiguracja)
Sterowniki schodowe, z racji tego, że mają dużą liczbę wyjść, mają też spore obudowy, przystosowane do instalacji w szafkach i skrzynkach instalacyjnych, z mocowaniem na standardowej szynie DIN TH-35.

ZESTAWIENIE STEROWNIKÓW SCHODOWYCH SP23-P SP23-S S19-P S19-S
Liczba sterowanych lamp3-233-233-193-19
Wyłącznik zmierzchowyTAKNIETAKNIE
Konfiguracjapełnaprostapełnaprosta
Regulacja jasności i podświetleniaTAKNIETAKNIE
Lampa MasterTAKNIETAKNIE
Regulacja płynnościTAKNIETAKNIE
Obsługa półpiętraTAKNIENIENIE
Ostrzeganie przed zgaszeniemTAKNIETAKNIE
Typ obudowy na szynę DIN 6 modułów na szynę DIN 6 modułów na szynę DIN 5 modułów na szynę DIN 5 modułów


Czujniki schodowe smartLEDs, inne czujniki czy przyciski dzwonkowe?


Sterownik schodowy musi wiedzieć, kiedy ma rozpocząć sekwencję świecenia. Sygnalizuje mu to stan aktywny na wejściach sterujących (UP, DOWN i MID). Do wejść sterujących możemy podłączyć łączniki chwilowe, np. przycisk dzwonkowy i włączać sekwencję ręcznie. Dużo wygodniejsze i dające o wiele ciekawszy efekt jest podłączenie do sterownika czujników ruchu. Sterowniki schodowe smartLEDs mają uniwersalne wejścia sterujące, do których mogą być podłączane dowolne czujniki z wyjściami bezpotencjałowymi, odseparowanymi od napięcia sieci. Przy wyborze czujników należy się zastanowić, czy typ czujnika, jaki chcemy zastosować, będzie dobrze spełniał swoją funkcję. Zdecydowanie odradzam stosowanie czujników typu PIR (także tych „schodowych”), które, ze względu na zasadę działania, absolutnie nie nadają się do wykrywania ruchu na schodach (szeroki kąt widzenia, nieprecyzyjny kilkumetrowy zasięg, zależny m.in. od ubrania, wielkości, kierunku i tempa poruszania się osoby), gdyż czasami wykrywają osoby przechodzące obok schodów, a czasami nie wykrywają osób idących po schodach. Fotokomórki są ok., choć mają tę wadę, że są dużych rozmiarów, wymagają montowania po dwóch stronach schodów (z jednej strony nadajnik, z drugiej – odbiornik) i zwykle mają wyjście przekaźnikowe, a więc „kłapią”, co może przeszkadzać, zwłaszcza w nocy.
Schodowy czujnik optyczny odległości i ruchu do LED 12V. Podświetlane schody LED z czujnikiem ruchu.

Polecanym przez nas rozwiązaniem jest zastosowanie schodowych czujników optycznych np. ALFA smartLEDs lub DELTA smartLEDs. Są to aktywne, jednoelementowe czujniki odległości i ruchu, które precyzyjnie wykrywają osoby wchodzące na schody i automatycznie rozpoczynają (a gdy trzeba, to także przedłużają) sekwencję świecenia. W drugiej części poradnika dowiesz się, jak podłączyć czujniki ruchu ALFA i DELTA, żeby cieszyć się w pełni automatycznym zapalaniem się oświetlenia na schodach.

UWAGA: Aktualnie w sklepie internetowym smartLEDs.pl czujniki schodowe ALFA w zestawach ze sterownikami schodowymi smartLEDs są do kupienia w cenach promocyjnych. Warto skorzystać z tej promocji.

Automat zmierzchowy czy zegar programowalny?


W wielu przypadkach nie jest pożądane, żeby sterownik zapalał światło na schodach w dzień, kiedy jest jasno. Zablokować działanie sterownika w dzień możemy za pomocą wbudowanego wyłącznika zmierzchowego (modele Premium), automatu zmierzchowego (np. WZM-01) lub zegara programowalnego z funkcją astronomiczną (np. REV-303), podłączając przekaźnik wyjściowy takiego urządzenia do wejścia DIS sterownika.

Wbudowany wyłącznik zmierzchowy modeli Premium odblokowuje o zmierzchu i blokuje o świcie działanie sterownika, na podstawie jasności oświetlenia sondy światła. Reaguje wyłącznie na trwałe zmiany jasności otoczenia sondy światła, ignorując pojawiające się fluktuacje i krótkotrwałe zmiany jasności. Sposób działania tego wyłącznika zmierzchowego zapewnia także jego poprawne funkcjonowanie przy zainstalowaniu sondy światła w obszarze działania sterownika (np. na schodach), co jest istotną zaletą wobec zewnętrznych automatów zmierzchowych, których sondy światła muszą być instalowane na zewnątrz pomieszczeń, w miejscu nieoświetlanym sztucznym światłem.
Automat zmierzchowy WZM-01. Czujnik zmierzchowy. Wyłącznik zmierzchowy.Zegar programowalny z funkcją astronomiczną REV-303. Wyłącznik zmierzchowy. Czujnik zmierzchowy.UWAGA: Do blokowania modeli Standard sterowników schodowych smartLEDs mogą być używane wyłącznie takie automaty zmierzchowe i zegary, w których stanowi blokady (w dzień) odpowiada zwarcie na wyjściu. Takimi urządzeniami są np. WZM-01 i REV-303. WZM-01 odblokowuje (o zmierzchu) i blokuje (o świcie) działanie sterownika na podstawie jasności oświetlenia sondy światła. REV-303 na podstawie aktualnej daty i położenia geograficznego wylicza czasy zachodu i wschodu słońca i z zaprogramowanym opóźnieniem (wyprzedzeniem) względem tych czasów odblokowuje/blokuje działanie sterownika. Oba urządzenia realizują podobną funkcję, choć w odmienny sposób.

Dobór taśm LED lub lamp LED


Nasze sterowniki schodowe potrafią łagodnie (płynnie) włączać (rozjaśniać) oraz wyłączać (ściemniać) sterowane lampy. Oczywiście nie wszystkie lampy nadają się do takiego sterowania. Muszą to być ściemnialne lampy (taśmy, oprawy) LED zasilane napięciem stałym 12V (mogą być też na niższe lub wyższe napięcia, do 24V, ale, aby nie komplikować opisu, o nich tutaj nie piszemy). W praktyce najczęściej stosuje się taśmy LED i oprawy schodowe z możliwością ściemniania. Sterowniki schodowe smartLEDs mogą także sterować lampami nieściemnialnymi (np. większość dostępnych na rynku zamienników „halogenków” 12V lub, poprzez przekaźniki separujące, lampy 230V). W takim przypadku zapalanie/gaszenie lamp odbywa się skokowo.

Taśma LED. Podświetlane schody LED. Schodowa instalacja elektryczna. Taśmy LED sprzedawane są w 5-metrowych krążkach (czasami także na metry, w krótszych odcinkach). Różnią się barwą świecenia (biała ciepła, biała dzienna (neutralna), biała zimna, niebieska, czerwona, zielona, żółta), rodzajem użytych diod, gęstością upakowania diod (30, 60 lub 120 na metr), pobieraną mocą (od 2,4 do 14,4W na metr), jasnością świecenia, wodoszczelnością, trwałością, jakością, gwarancją i ceną. Taśmy LED świetnie nadają się do podświetlania stopni schodowych: można dopasować długość odcinków taśmy do potrzeb (taśmy LED można ciąć co kilka centymetrów), wybrać odpowiadającą moc i barwę świecenia.

Oprawy schodowe LED. Podświetlane schody LED. Schodowa instalacja elektrycznaDrugim źródłem światła stosowanym do oświetlenia schodów są specjalne oprawy schodowe. Są to nieduże lampki (wzorów jest bardzo wiele) z wbudowanymi źródłami światła LED, montowane do puszek instalacyjnych lub natynkowo, na ścianie przy schodach. Na zdjęciu obok mamy przykład prostego, ceramicznego wykończenia schodów i dopasowanych do schodów opraw oświetleniowych LED, stanowiących niezwykle harmonijną całość.Powinieneś się także zastanowić, czy same lampy oświetlające stopnie schodów zapewnią wystarczającą ilość światła i ewentualnie zaplanować podświetlenie poręczy lub oświetlenie ogólne nad schodami przy pomocy tzw. lampy Master, obsługiwanej w sposób specjalny przez sterowniki schodowe smartLEDs w wersji Premium. Lampą Master może być lampa (ew. grupa lamp lub taśma LED) oświetlająca schody z góry lub taśma LED zamontowana w poręczy schodów. Sterowniki schodowe smartLEDs sterują lampą Master w ten sposób, że zawsze zapalają ją jako pierwszą, a gaszą jako ostatnią. Lampą Master (jeżeli jest ona zdefiniowana) jest zawsze lampa podłączona do ostatniego wyjścia sterownika w wersji Premium, a więc odpowiednio L19 (dla S19-P) lub L23 (dla SP23-P). Jeżeli w modelu Premium sterownika nie jest wykorzystywana maksymalna liczba wyjść, to również przedostatnie wyjście lamp LED (a więc odpowiednio L18 (dla S19-P) lub L22 (dla SP23-P)) może być wykorzystane jako dodatkowa lampa Master (identyczna w działaniu z podstawową lampą Master, np. podświetlenie drugiej poręczy).

Dobór zasilacza LED


Zasilacz LED (przez niektórych błędnie nazywany „transformatorem”) jest niezbędnym elementem każdej instalacji schodowej. Jest to urządzenie odseparowujące napięcie sieci energetycznej i zamieniające je w bezpieczne napięcie stałe 12V. Dobre zasilacze są praktycznie niezniszczalne, gdyż mają wbudowane zabezpieczenia przed przepięciami na wejściu, zwarciem na wyjściu, zbyt dużym poborem prądu i zbyt wysoką temperaturą.

W pierwszej kolejności musisz ustalić wymaganą moc zasilacza. W opisywanej instalacji schodowej zasilacz będzie dostarczał moc sterownikowi, czujnikom ALFA, zegarowi REV-303 (jeśli będzie zastosowany) oraz wszystkim taśmom (lampom) LED. Moc całkowita zasilacza może być wyliczona według poniższego wzoru:
     P = (PS + PC + PZ + N*PL + PM) * WZ
gdzie:
     P  - minimalna wymagana moc zasilacza
     PS - pobór mocy przez sterownik schodowy (0,06W)
     PC - pobór mocy przez czujniki schodowe ALFA (0,36W = 3x0,12W)
     PZ - pobór mocy przez zegar astronomiczny REV-303 (0,60W)
     N  - liczba lamp LED (bez lampy Master)
   PL - pobór mocy przez pojedynczą lampę (w przypadku taśm LED jest to iloczyn długości pojedynczego odcinka taśmy (w metrach) i mocy jednostkowej taśmy LED (w W/m))
    PM - pobór mocy przez lampę Master (w przypadku taśm LED jest to iloczyn długości odcinka taśmy (w metrach) i mocy jednostkowej taśmy LED (w W/m))
     WZ - współczynnik zapasu mocy (>=1,2)

Zasilacz LED modułowy 150W MeanWell. Schodowa instalacja elektryczna LED.PRZYKŁAD: Instalacja z 18 odcinkami taśmy LED o długości 0,8m i mocy jednostkowej 4,8W/m, z lampą Master (5m taśmy LED o mocy jednostkowej 4,8W/m), z zegarem REV-303.

Wymagana moc zasilacza wynosi: P = ( 0,06 + 0,36 + 0,60 + 18*(0,8*4,8) + (5*4,8) ) * 1,2 = 114,168W

Minimalna moc zasilacza dla tej instalacji wynosi 115 W. Należy dobrać zasilacz LED o mocy nie mniejszej od mocy wyliczonej z powyższego wzoru. W przypadku instalacji z tego przykładu dobrym wyborem będzie zasilacz modułowy o mocy znamionowej 150W, z oferty sklepu smartLEDs.pl (RS-150-12 z serii G3 firmy MeanWell).

3. Planowanie rozmieszczenia elementów instalacji podświetlenia LED schodów

Zaplanuj, gdzie umieścić podstawowe elementy systemu: sterownik schodowy, zasilacz LED, automat zmierzchowy lub zegar astronomiczny. Do ich umieszczenia najlepsza będzie skrzynka elektryczna z szyną TH-35 umieszczona niedaleko schodów. W skrzynce tej powinny się zbiegać wszystkie przewody tej instalacji.

Zaplanuj także, gdzie umieścić czujniki schodowe. Zwykle do obsługi ruchu na schodach montuje się 2 czujniki schodowe: czujnik dolny, montowany na dole schodów, który będzie zapalać oświetlenie schodów "w górę" (UP), oraz czujnik górny, montowany na górze schodów, który będzie miał zadanie zapalać oświetlenie schodów "w dół" (DOWN). Jeśli dodatkowo na półpiętrze schodów istnieje wyjście, które będzie generować ruch w górę lub w dół schodów i wybrałeś sterownik schodowy SP23, to będziesz potrzebował trzeciego czujnika, montowanego właśnie na półpiętrze, który będzie miał zadanie zapalać oświetlenie schodów od półpiętra w obie strony: w dół i w górę (MID). Na półpiętrze najlepiej jest zainstalować czujnik w przejściu pomiędzy podestem (spocznikiem) schodów a półpiętrem. Jeśli to przejście jest zbyt szerokie (maksymalny zasięg czujnika to 80 cm), możesz na półpiętrze zastosować 2 czujniki, po obu stronach przejścia (ale w taki sposób, żeby jeden czujnik nie „świecił” w drugi).

Czujnik schodowy smartLEDs ALFA to czujnik jednoelementowy, który umieszcza się tylko po jednej stronie schodów. Należy zamontować go w ścianie obok schodów w takim miejscu, aby osoby wchodzące na schody przecinały niewidoczny promień podczerwieni na przedłużeniu osi czujnika, a równocześnie nie przecinały go osoby przechodzące obok schodów. Z naszych doświadczeń wynika, że optymalnym miejscem jest ściana przed (ew. nad) pierwszym (ostatnim) stopniem biegu schodów, na wysokości ok. 80 cm od podłogi. Możesz także zamontować czujniki niżej (nawet 30cm od podłogi, jeżeli nie masz w domu kota) lub wyżej (tutaj ograniczeniem jest góra tułowia najniższych poruszających się po schodach osób (pamiętaj o dzieciach!)). Należy unikać umieszczania czujnika zbyt nisko, aby zapobiec zakłóceniom w prawidłowym działaniu czujnika, wywoływanym przez światło odbijające się od powierzchni schodów.

Jeśli zdecydowałeś się na podświetlenie schodów taśmą LED (najczęściej stosowane rozwiązanie), to należy je zamontować w podstopniach schodów. Uzgodnij z wykonawcą schodów szczegóły wykonania, przede wszystkim: długość odcinków taśmy, czy taśma ma być wklejana bezpośrednio czy też umieszczona w profilu aluminiowym; jeśli w profilu, to uzgodnij, jaki to będzie profil (masz do wyboru profile wpuszczane lub nawierzchniowe, a także specjalne profile do schodów kamiennych). Ustal także, jak zostanie ukryty przewód zasilający taśmę LED. W schodach drewnianych, jeśli nie zdecydowałeś się na użycie profilów, możesz poprosić stolarza o wyfrezowanie rowków, w których schowasz taśmę; dzięki temu taśma będzie oświetlała tylko stopnie schodów, unikniesz więc oślepiania osób wchodzących na schody ostrym światłem diod LED.

Jeśli zdecydowałeś się na oprawy schodowe, to ustal miejsce ich zamontowania w ścianie nad stopniami schodów.

Modele Premium sterowników schodowych smartLEDs mają wbudowaną funkcję wyłącznika zmierzchowego. Sonda światła dołączana do tych sterowników może być instalowana w dowolnym miejscu, także w miejscu działania sterownika schodowego, czyli na schodach. Zaplanuj miejsce jej zainstalowania wewnątrz lub na zewnatrz domu.

Jeżeli działanie układu ma być blokowane w dzień przy pomocy zewnętrznego automatu zmierzchowego (np. oferowanego w naszym sklepie WZM-01), to znajdź odpowiednie miejsce dla współpracującej z nim zewnętrznej sondy światła. Sondę tę należy umieścić na zewnątrz budynku w takim miejscu, które nie będzie oświetlane światłem sztucznym. Jeżeli masz problem ze znalezieniem takiego miejsca lub nie masz możliwości wyprowadzenia sondy na zewnątrz, to rozważ użycie zegara programowanego (najlepiej astronomicznego, np. REV-303, także oferowanego w sklepie smartLEDs.pl)

4. Przygotowanie instalacji kablowej

Zakładam tutaj, zgodnie z radą z poprzedniego punktu, że wszystkie urządzenia umieścisz w skrzynce elektrycznej w pobliżu schodów. Przed wykonaniem instalacji inteligentnego oświetlenia schodów musisz ułożyć wszystkie niezbędne kable. Są to:
 • kabel zasilający 230V z szafy elektrycznej do zasilacza i automatu zmierzchowego AZ-112 (pamiętaj: to podłączenie musi zrobić elektryk mający odpowiednie uprawnienia) - kabel YDYp 3x1

 • Kabel YTDY. Schodowa instalacja elektryczna LED w domu. Podświetlane schody LED.
 • kabel od czujników schodowych do sterownika - kabel YTDY 4-8x0,5
 • kable od sterownika do wszystkich lamp - proponowane rozwiązanie przedstawiamy poniżej
 • kabel od automatu zmierzchowego do sondy światła - kabel YTDY 2x0,5

Uwaga: można zastosować inne kable, o cechach nie gorszych od podanych (np. o większej liczbie przewodów (najwyżej nie wszystkie zostaną wykorzystane) lub o większych przekrojach).

Instalacja kablowa do lamp LED


Najwięcej problemów sprawia właściwe wykonanie instalacji kablowej pomiędzy sterownikiem a lampami. Do każdej lampy potrzebujesz doprowadzić 2 przewody: jeden wspólny przewód zasilający (ten sam do wszystkich lamp) i jeden osobny (indywidualny dla każdej lampy). W przypadku maksymalnej instalacji potrzebujesz więc doprowadzić do lamp w sumie aż 24 przewody. Jak to zrobić najbardziej efektywnie?

Proponujemy następujące rozwiązanie. Przy każdej lampie montujemy puszkę instalacyjną z pokrywką (po wykonaniu połączeń w puszce będziesz mógł ją zamurować albo przysłonić oprawami schodowymi). W puszkach zrobisz połączenia z taśmami (lampami). Przewód wspólny (najlepiej w czerwonej izolacji DY 1x0,75 do 1x2,5, w zależności od łącznej mocy wszystkich lamp) należy przeciągnąć od sterownika do ostatniej lampy, po drodze robiąc odczepy w każdej puszce przy kolejnych lampach.

Kabel YTDY-8x05mm. Schodowa instalacja elektryczna LLED. Podświetlane schody LED.Jako przewody indywidualne do wszystkich lamp najlepiej zastosować popularne tanie kable YTDY 8x0,5 (w instalacji do 16 lamp - 2 takie kable, powyżej 16 lamp - 3 kable). Kabel L1-8 poprowadź od sterownika do lamp L1-L8 (robiąc odczepy w każdej puszce od L1 do L7). Kabel L9-16 poprowadź od sterownika do lamp L9-L16 (robiąc odczepy w każdej puszce od L9 do L15). Kabel L17-23 poprowadź od sterownika do lamp L17-L13 (robiąc odczepy w każdej puszce od L17 do L22). Przyjrzyj się dobrze schematowi montażowemu, pomoże ci to zrozumieć opisaną tutaj instalację.

Oznakowanie kabli - Wszystkie układane kable trwale opisuj, co najmniej na obu końcach (użyj do tego markera permanentnego) w trakcie układania kabli. Oznakowanie znacznie ułatwi identyfikację właściwych kabli, gdy za jakiś czas przystąpisz do montażu całego układu.

5. Podsumowanie - Dobór i zakup urządzeń i materiałów

Dobierz i kup potrzebne urządzenia i materiały:
 • wybierz zestaw schodowy odpowiedni dla twojej instalacji (sterownik schodowy i czujniki schodowe)
 • jeśli chcesz blokować działanie sterownika w dzień, wybierz automat zmierzchowy WZM-01 lub zegar REV-303
 • wybierz taśmy LED lub oprawy schodowe
 • dobierz zasilacz zgodnie z opisem powyżej
 • wymierz długość potrzebnych kabli (musisz przewidzieć stosowny zapas na obrobienie przewodów na obu końcach oraz na ew. odczepy)
 • zastanów się, jak będziesz łączył przewody i kup odpowiednie złączki

***
Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tą częścią poradnika, przekonałem cię, że zrobienie instalacji pod podświetlane schody LED nie jest wcale trudne. Gdy będziesz już miał przygotowaną instalację elektryczną pod podświetlane schody LED i będziesz zamierzał przystąpić do zmontowania i uruchomienia tej instalacji, zapoznaj się z 2. częścią mojego poradnika:

Instalacja elektryczna w domu - podświetlane schody LED 12V


Schodowe czujniki ruchu do oświetlenia LED

Schodowe czujniki ruchu Schodowe czujniki ruchu to czujniki ruchu przeznaczone do wykrywania ruchu na schodach, w przejściach i innych ...